کلیدواژه‌ها = تک یاخته
بررسی شیوع آنتی بادی ضد توکسوپلاسماگوندی در دامهای کشتار شده در کشتارگاه سنندج به روش آگلوتیناسیون تغییر یافته (MAT) در سال 2015

دوره 74، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-26

10.22059/jvr.2018.222972.2555

محمدباقر خادم عرفان؛ سالار شریعتی؛ اشکان فریدی؛ ابراهیم قادری؛ خروش جوان؛ قاسم زمینی


‌اثر مصرف مخمر بر فرانسجه‌های تخمیر، جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد گوساله‌های پرواری

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386

مرتضی رضایی؛ محمد رضاییان؛ سیداحمد میرهادی؛ محمد مرادی


بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385

دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر محمدرضا خلیلی؛ دکتر بهنام مشگی