کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر بهنام مشگی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان


2. تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان


3. بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل