نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندزاده، دکتر افشین بررسی لیستریا مونوسیتوژنس در ماهیان پرورشی تازه، دودی شده و بخهای مورد استفاده جهت نگهداری سرد ماهیان تازه در استانهای تهران و گیلان [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • آخوندزاده، دکتر افشین مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • آرا، دکتر علی فضل مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • آملی، دکتر جمیله سالار تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • آین، دکتر اسماعیل تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • آین، دکتر اسماعیل تغییرات فشار درون شکمی در دوران مختلف آبستنی در گوسفند [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • آین، کتر اسماعیل بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی [دوره 57، شماره 3، 1381]

ا

 • احمدی، دکتر محمد رحیم بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • اردلانی، دکتر غفار کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • اردلانی، دکتر غفار بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ایزدی، دکتر شاهرخ تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • اسلامی، دکتر علی ارزیابی بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • اسلامی، دکتر علی بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • اسلامی، دکتر علی گزارشی درباره آلودگی روباه قرمز (ولپس ولپس) به کرمهای گرد [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • اصل، دکتر عبدالحسین دلیمی مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • اصلانی، دکتر الهام بررسی عیار پادتن ضد هاری در سگان واکسینه و غیرواکسینه به روش الیزا در منطقه ارومیه [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • اطبایی، دکتر ناهید پنومونی پاستورلایی (برونکوپنومونی فیبرینی) در بره با عامل پاستورلاهمولیتیکا (بیوتیپ T) [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • اقراری، دکتر نسرین حاجی اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • امامی، سید علی گزارش یک مورد شکاف کام در بزغاله [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • امینی، دکتر فرهاد برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • اهواریی، دکتر پرویز مطالعه بالینی - آسیب شناسی بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • اوجاقی، دکتر علی بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله [دوره 57، شماره 2، 1381]

ب

 • باباپور، دکتر وهاب رفتار تغذیه ای در خرگوش متعاقب تزریقات اخل بطن مغزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • بادوام، دکتر مریم ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بازرگان، دکتر تقی تقی پور اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • بازرگانی، دکتر تقی تقی پور وقوع رابدومیوسارکوم در چشم یک راس گاو نژاد دو رگ ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • باقری، دکتر داراب کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • بختیاری، دکتر جلال گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • بخست، نیلوفر بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • بخش، دکتر حسن تاج بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • برین، دکتر عباس بررسی آلودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • بروجنی، دکتر غلامرضا نیکبخت ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • بکایی، دکتر سعید تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • بکایی، دکتر سعید مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • بکائی، دکتر سعید اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • بلورچی، دکتر محمود بررسی آلودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • بنیادیان، دکتر مجتبی مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • بهیار، دکتر رستم بررسی مقایسه‌ای التیام زخم قرینه خرگوش در روشهای جراحی PRK , LASEK [دوره 57، شماره 1، 1381]

ت

 • تاجیک، دکتر پرویز ارزیابی بین دو تست غربالگر CMT و ECT جهت ردیابی ورم پستان تحت بالینی گاو [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ترشیزی، محمد امیر کریمی بررسی اثرات افزودن دیر هنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • تشفام، دکتر مسعود مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • تقدیری، دکتر اردلان تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • تقوا، دکتر مصطفی پور بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • تمدنفرد، دکتر اسماعیل تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • تمدنفرد، دکتر اسماعیل اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • تمدنفرد، دکتر اسماعیل رفتار تغذیه ای در خرگوش متعاقب تزریقات اخل بطن مغزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • توسلی، دکتر عباس وقوع رابدومیوسارکوم در چشم یک راس گاو نژاد دو رگ ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • توسلی، دکتر موسی برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]

ج

 • جیق، دکتر سعید عزیزی محمود مطالعه بالینی - آسیب شناسی بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • جمشیدی، دکتر شهرام بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • جمشیدی، دکتر شهرام بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • جمشیدی، دکتر شهرام اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • جمشیدی، دکتر شهرام مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • جمشیدی، دکتر عبدالله مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • جمشیدی، دکتر عبداله تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • جوشانی، دکتر نرگس حسینی مقایسه روشهای مختلف آماده سازی زرده تخم مرغ به منظرو تعیین عیار پادتن های ویژه ویروس بیماری نیوکاسل در آزمایش HI [دوره 57، شماره 4، 1381]

چ

ح

 • حدادزاده، دکتر حمید رضا برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • حسینی، دکتر مرتضی مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • حسینی، دکتر هدایت اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • حقدوست، دکتر ایرج سهرابی ارزیابی بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]

خ

 • خاکی، دکتر زهره تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • خاکسار، دکتر ذبیح اله مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • خانی، دکتر علی رضا بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • خانی، دکتر علی رضا بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • خسروی، دکتر علیرضا اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • خوراسگانی، دکتر محمد ربانی بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی [دوره 57، شماره 3، 1381]

د

ذ

 • ذوقی، دکتر اسماعیل ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند [دوره 57، شماره 2، 1381]

ر

 • ریا، حمید عبدالله پور بی بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • رامین، دکتر علیقلی بررسی هیپرکتنوری از طریق تعیین عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در گاوهای هولشتاین شیروار [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • رجبی، دکتر ناصر بررسی هیپرکتنوری از طریق تعیین عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در گاوهای هولشتاین شیروار [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • رحیمی، دکتر شعبان بررسی اثرات افزودن دیر هنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • رحیمی، دکتر شعبان ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • رخشانی، دکتر فاطمه تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • رزمی، دکتر غلامرضا شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • رستمی، دکتر امیر بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • رضوانی، احمد ارزیابی بالینی تحریکات عصبی (T.E.N.S) در درمان تورم مزمن اوتار در اسب [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • رضویلر، دکتر ودود مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • رضویلر، دکتر ودود تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • رضویلر، دکتر ودود مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • رکنی، دکتر حسن ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • رکنی، دکتر نوردهر اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • رهبر، دکتر صادق مقایسه روشهای مختلف ایمن سازی ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • رهبر، دکتر صادق برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • روحی، جواد دقیق بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • رئیسی، دکتر فیروزه بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی [دوره 57، شماره 3، 1381]

ز

س

 • ساسانی، دکتر فرهنگ گزارش یک مورد شکاف کام در بزغاله [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • ساسانی، دکتر فرهنگ پنومونی پاستورلایی (برونکوپنومونی فیبرینی) در بره با عامل پاستورلاهمولیتیکا (بیوتیپ T) [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • ساسانی، دکتر فرهنگ مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات معده سگهای مبتلا به گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های شبه گاستروسپروسپریلوم (GLOs) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ساسانی، دکتر فرهنگ مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • ستاری، دکتر مسعود بررسی شیوع آلودگیهای کرمی گوارشی چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ستاری، دکتر مسعود بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • سلامی، دکتر حبیب اله ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • سلیمی، دکتر سید مهدی میر اولین گزارش حضور کنه هیالوما اژیپتیوم (Hyalomma aegyptium)(Iinne. 1958) از لاک پشت تستودوگرکا (Testudo graeca nv ) در ایران [دوره 57، شماره 3، 1381]

ش

 • شاپوری، دکتر مسعود رضا صیفی آباد مقایسه روشهای مختلف آماده سازی زرده تخم مرغ به منظرو تعیین عیار پادتن های ویژه ویروس بیماری نیوکاسل در آزمایش HI [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • شانظری، دکتر هارمیک مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات معده سگهای مبتلا به گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های شبه گاستروسپروسپریلوم (GLOs) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • شاهسونی، دکتر داور بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • شیبانی، دکتر محمدتقی مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • شیبانی، دکتر محمد تقی مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • شیخی، دکتر نریمان بررسی روند تغییرات آنتی بادی ضد ویروس IBD در پولت های واکسینه شده با 5 روش مختلف واکسیناسیون علیه این بیماری از سن یکروزگی تا سیزده هفتگی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • شیرانی، دکتر داریوش جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • شریعتی، دکتر تابنده تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • شریفی، دکتر داود گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • شریفی، دکتر داود ارزیابی بالینی تحریکات عصبی (T.E.N.S) در درمان تورم مزمن اوتار در اسب [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • شریفی، دکتر داود مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • شفیعی، شهنام بررسی شیوع الودگی به نواد نماتود اوسترونژیلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • شمشادی، دکتر بهار تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • شهروز، دکتر رسول بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی [دوره 57، شماره 3، 1381]

ص

 • صاحبی، دکتر غلامحسین بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • صالحی، دکتر تقی زهرایی بررسی لیستریا مونوسیتوژنس در ماهیان پرورشی تازه، دودی شده و بخهای مورد استفاده جهت نگهداری سرد ماهیان تازه در استانهای تهران و گیلان [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • صالحی، دکتر تقی زهرائی تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر بررسی امکان استفاده از بتائین به منظور صرفه جویی در میزان متیونین مورد نیاز جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر مقایسه روشهای مختلف ایمن سازی ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • صانعی، دکتر مهرداد مدیر مقایسه اثر افزودن آنتی بیوتیک و پروبوتیک به عنوان محرک رشد به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • صانعی، مهرداد مدیر تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]

ط

ع

 • عزیزیان، دکتر آرش ارزیابی بالینی تحریکات عصبی (T.E.N.S) در درمان تورم مزمن اوتار در اسب [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • عقیلی، دکتر سیمین ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند [دوره 57، شماره 2، 1381]

غ

 • غفاری، کتر مسعود سلک جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • غلامی، دکتر صغری مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ [دوره 57، شماره 4، 1381]

ف

 • فتاحیان، دکتر حمیدرضا گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • فرخوی، دکتر محسن تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • فرخوی، دکتر محسن مقایسه اثر افزودن آنتی بیوتیک و پروبوتیک به عنوان محرک رشد به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • فرد، دکتر مجید مسعودی گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • فرد، دکتر محمدحسن بزرگمهری بررسی روند تغییرات آنتی بادی ضد ویروس IBD در پولت های واکسینه شده با 5 روش مختلف واکسیناسیون علیه این بیماری از سن یکروزگی تا سیزده هفتگی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • فرد، دکتر محمد قاسمی شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • فرید، دکتر مهدی بررسی مقایسه‌ای التیام زخم قرینه خرگوش در روشهای جراحی PRK , LASEK [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • فقیهی، دکتر سید محمد مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • فکور، دکتر شاهین مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز [دوره 57، شماره 3، 1381]

ق

ک

 • کیایی، دکتر سید محمد مهدی بررسی امکان استفاده از بتائین به منظور صرفه جویی در میزان متیونین مورد نیاز جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • کیایی، دکتر سید محمد مهدی مقایسه روشهای مختلف ایمن سازی ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کیایی، دکتر سید محمد مهدی تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کیایی، دکتر سید محمد مهدی مقایسه اثر افزودن آنتی بیوتیک و پروبوتیک به عنوان محرک رشد به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • کار، دکتر صادق چینی تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کافی، دکتر مجتبی بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • کامرانی، دکتر علیرضا بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • کامرانی، دکتر علیرضا گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کامرانی، دکتر علیرضا گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کامکار، دکتر ابوالفضل مطالعه آلودگی شیرهای UHT به آفلاتوکسین M1 در شهر تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کامکار، دکتر ابوالفضل اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کیائی، دکتر سید محمد مهدی ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مادر گوشتی استان تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کجوری، دکتر غلامعلی تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کجوری، دکتر غلامعلی مروری بر هموگلوبینوری پس از زایش و ارتباط آن با برخی عوامل مستعد کننده [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کریم، دکتر گیتی مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کریم، دکتر گیتی تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی سیستم لاکتو پراکسیداز بر اشریشیکالی در شیر UHT [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • کریمی، دکتر حمید بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کریمی، دکتر علی مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • کریمی، دکتر منصور مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • کریمزاده، دکتر جهانبین تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • کلیدری، دکتر غلامعلی بررسی وضعیت و نیمه عمر آنتی بادی مادری علیه بیماری آنفلوانزای طیور در جوجه های گوشتی و تخمگذار شهرستان مشهد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • کیوانفر، دکتر هادی ارزیابی تهیه پادتن فلئوروسنت جهت جستجوی پادگن های پستی ویروسی [دوره 57، شماره 3، 1381]

گ

م

 • میاحی، دکتر منصور مقایسه روشهای مختلف آماده سازی زرده تخم مرغ به منظرو تعیین عیار پادتن های ویژه ویروس بیماری نیوکاسل در آزمایش HI [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • میثاقی، دکتر علی بررسی لیستریا مونوسیتوژنس در ماهیان پرورشی تازه، دودی شده و بخهای مورد استفاده جهت نگهداری سرد ماهیان تازه در استانهای تهران و گیلان [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مجابی، کتر علی تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مجدزاده، دکتر سید رضا تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • محمدی، دکتر غلامرضا بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • محمودی، دکتر حسین تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مخیر، دکتر بابا بررسی شیوع آلودگیهای کرمی گوارشی چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مرادی، دکتر برومند اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • مرادی، دکتر مسعود ادیب مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • مرادی، دکتر مسعود ادیب مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • میرترابی، دکتر سید وحید تعیین حساسیت و ویژگی تست ممانعت از تشکیل Rosette برای تشخیص زود هنگام آبستی در تلیسه های شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • مرجانمهر، دکتر سید حسین بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • میرسلیمی، دکتر سید مهدی بررسی اثرات افزودن دیر هنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • مرشدی، دکتر احمد بررسی عیار پادتن ضد هاری در سگان واکسینه و غیرواکسینه به روش الیزا در منطقه ارومیه [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • میرصالحیان، دکتر اکبر مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات معده سگهای مبتلا به گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های شبه گاستروسپروسپریلوم (GLOs) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مستوفی، دکتر سعید جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مشگی، دکتر بهنام بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • مشگی، دکتر بهنام بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • مشگی، دکتر بهنام مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • معتمدی، دکتر غلامرضا مطالعه نقش سگ ولگرد و روباه قرمز در چرخه اکینوکوکوزیس - هیداتیدوزیس در استان لرستان [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • مقدم، دکتر سید رضا دیانت بررسی وضعیت و نیمه عمر آنتی بادی مادری علیه بیماری آنفلوانزای طیور در جوجه های گوشتی و تخمگذار شهرستان مشهد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • مقدم، دکتر غلامعلی بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ملکی، دکتر شهرام بررسی آلودگی تیلریایی کبد گوسفندان بیمار تلف شده و کشتار شده در کشتارگاه خرم آباد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • مهارلو، دکتر فاطمه قنبری بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • مهر، دکتر منوچهر عالی مقایسه پارامترهای الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی طبیعی و مبتلا به آسیت [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • مهری، دکتر مهرداد بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپرین در سگ [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • موثقی، دکتر احمدرضا اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • موثقی، دکتر احمدرضا گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • موثقی، دکتر احمدرضا بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز [دوره 57، شماره 1، 1381]

ن

 • نیا، دکتر پروانه خضرایی برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • نیا، دکتر پروانه خضرایی مطالعه تغییرات تعداد گلبولهای سفید و آنزیم فسفاتاز قلیایی در سگهای مبتلا به بیماری پریودنتال [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • نیا، دکتر علی رضا فاتح تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • نادعلیان، دکتر محمدقلی تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • نائینی، دکتر کوروش هلاکویی تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • نبیان، دکتر صدیقه اولین گزارش حضور کنه هیالوما اژیپتیوم (Hyalomma aegyptium)(Iinne. 1958) از لاک پشت تستودوگرکا (Testudo graeca nv ) در ایران [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • ندیم، دکتر ابوالحسن تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • نژاد، دکتر سیروس سلمان بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • نژند، دکتر لادن منصوری تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی سیستم لاکتو پراکسیداز بر اشریشیکالی در شیر UHT [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • نسب، مهندس میر فخرالدین میرهاشمی بررسی شیوع آلودگیهای کرمی گوارشی چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن [دوره 57، شماره 3، 1381]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • نظیفی، دکتر سعید بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • نقیبی، دکتر ابوالقاسم شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • نقده، دکتر بهرام دلیر مقایسه پارامترهای الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی طبیعی و مبتلا به آسیت [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • نقشینه، دکتر رضا مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • نوا، دکتر حمید قاسم زاده ارزیابی بین دو تست غربالگر CMT و ECT جهت ردیابی ورم پستان تحت بالینی گاو [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • نوروزیان، دکتر ایرج مطالعه بالینی - آسیب شناسی بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • نوروزیان، دکتر ایرج بررسی مقایسه‌ای التیام زخم قرینه خرگوش در روشهای جراحی PRK , LASEK [دوره 57، شماره 1، 1381]

و

 • وجگانی، دکتر محمد تعیین حساسیت و ویژگی تست ممانعت از تشکیل Rosette برای تشخیص زود هنگام آبستی در تلیسه های شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • وجگانی، دکتر مهدی تعیین حساسیت و ویژگی تست ممانعت از تشکیل Rosette برای تشخیص زود هنگام آبستی در تلیسه های شیری [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • وجهی، دکتر علیرضا گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران [دوره 57، شماره 2، 1381]
 • وشکینی، دکتر عباس گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • ولدبیگی، دکتر ماشاالله ارزیابی بازرسی متداول کشتارگاهی در تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده در تهران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • وند، دکتر مرتضی عبداله تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس [دوره 57، شماره 3، 1381]

ه

 • هرزندی، دکتر ناصر بررسی وضعیت و نیمه عمر آنتی بادی مادری علیه بیماری آنفلوانزای طیور در جوجه های گوشتی و تخمگذار شهرستان مشهد [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • هلان، دکتر جواد اشرفی اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • هلان، دکتر جواد اشرفی بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • هلان، دکتر جواد اشرفی جداسازی پاستور لامولتو سیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران) [دوره 57، شماره 4، 1381]
 • هورشتی، دکتر پرویز بررسی آلودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس [دوره 57، شماره 1، 1381]
 • هوشمند، دکتر بدخشان تب خونریزی دهنده کنگو - کریمه در استان سیستان و بلوچستان، مطالعه مورد شاهدی خصوصیات اپی دمیولوژیک [دوره 57، شماره 4، 1381]

ی