نویسنده = رادمهر، دکتر بیژن
تعداد مقالات: 4
1. کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

دکتر محمدحسن یوسفی؛ دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر عباس مومنی؛ دکتر حمید همتی


2. باستان جانورشناسی قره تپه قمرود شهرستان قم

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر محمد حسین توحیدی پور؛ زهرا خوشنویس


3. بررسی مورفولوژی کام نر شتر یک کوهانه

دوره 53، 1,2، تابستان 1377

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر غلامحسین قاجار


4. روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر حسن گیلان پور؛ دکتر مریم رضائیان