نویسنده = حاجیان، ترانه
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از روش Nested-PCR ‌برای تشخیص آلودگی کشت‌های سلولی به ویروس pestivirus

دوره 63، شماره 1، بهار 1387، صفحه 11-16

سید علی قرشی؛ مرتضی دلیری جوپاری‌؛ دینا مرشدی؛ ترانه حاجیان؛ محسن لطفی


3. تشخیص سروتیپ ماساچوست ویروس برونشیت عفونی طیور با روش RT-PCR

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 273-276

سیدعلی قرشی؛ ترانه حاجیان