نویسنده = دکتر مسعود تشفام
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام‘ محور الکتریکی قلب و اندیس قلبی (RV/TV) در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیب تجربی‘ با استفاده از مدل سرما‘ با جوجه های سالم

دوره 60، شماره 4، زمستان 1384

دکتر حسین حسن پور؛ دکتر مسعود تشفام؛ دکتر لادن عمادی؛ دکتر حسن نوده؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی


4. مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ

دوره 57، شماره 1، بهار 1381

دکتر داود شریفی؛ دکتر مسعود تشفام؛ دکتر سید محمد فقیهی