نویسنده = اردشیر محیط
اثر اسانس شوید روی کیفیت تخم مرغ، فراسنجه های پلاسما و قدرت جوجه درآوری در مرغ مادر گوشتی

دوره 71، شماره 2، تیر 1395، صفحه 179-185

10.22059/jvr.2016.57915

میلاد شاعری؛ اردشیر محیط؛ زربخت انصاری پیراسرائی؛ محسن تقی زاده


تأثیر سطوح مختلف انرژی متابولیسمی جیره بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی مرغان بومی ‌ایران

دوره 67، شماره 2، تیر 1391، صفحه 149-157

10.22059/jvr.2012.24701

اردشیر محیط؛ حسین صادقپور؛ علیرضا حسابی؛ فرهنگ روز مهر


بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه‌های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت

دوره 65، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 71-75

اردشیر محیط؛ سعید نظیفی؛ بهادر آراسته