نویسنده = اردشیر محیط
تعداد مقالات: 7
1. اثر اسانس شوید روی کیفیت تخم مرغ، فراسنجه های پلاسما و قدرت جوجه درآوری در مرغ مادر گوشتی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 179-185

10.22059/jvr.2016.57915

میلاد شاعری؛ اردشیر محیط؛ زربخت انصاری پیراسرائی؛ محسن تقی زاده


2. مقایسه‌ تأثیر دوره‌ تاریکی، اسید گاماآمینوبوتیریک و ملاتونین جیره به‌منظور کاهش تنش گرمایی در جوجه‌های گوشتی

دوره 69، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 371-378

10.22059/jvr.2014.52278

اردشیر محیط؛ راضیه شهبازی بنی؛ محمد حسن‌زاده؛ ماریا جلیلی کلوانی


4. تأثیر سطوح مختلف انرژی متابولیسمی جیره بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی مرغان بومی ‌ایران

دوره 67، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 149-157

10.22059/jvr.2012.24701

اردشیر محیط؛ حسین صادقپور؛ علیرضا حسابی؛ فرهنگ روز مهر


6. بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

اردشیر محیط؛ سعید نظیفی؛ بهادر آراسته


7. بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه‌های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 71-75

اردشیر محیط؛ سعید نظیفی؛ بهادر آراسته