نویسنده = صدیقه نبیان
تعداد مقالات: 8
1. کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس

دوره 75، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 136-146

10.22059/jvr.2020.250531.2752

سعید ستاری تبریزی؛ صدیقه نبیان؛ الهه ابراهیم زاده؛ پرویز شایان؛ ناصر علیدادی؛ نرگس امینی نیا


2. شیوع فروپاشی کلنی‌ زنبورعسل و ارتباط آن با آلودگی به گونه‌های نوزما و اقلیم در زنبورستان‌های ایران

دوره 74، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-18

10.22059/jvr.2017.235690.2649

بهارک محمدیان؛ سعید بکایی؛ مجتبی محرمی؛ صدیقه نبیان؛ محمد فرسی


3. .بررسی پروفایل پروتئوم و شناسایی برخی پروتئینهای کنه بوفیلوس آنولاتوس(سویه مازندران)

دوره 73، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 265-271

10.22059/jvr.2018.201949.2443

صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ زهرا اسدالهی؛ محمد مهدی رنجبر


5. بررسی ایمنی هومورال در طیور چالش شده با ایمریا قبل و پس از واکسیناسیون به روش الایزا

دوره 70، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 279-284

10.22059/jvr.2015.55271

صدیقه نبیان؛ فاطمه عرب خزائلی؛ محمدحسین کفایتی؛ مهرداد مدیرصانعی


6. بررسی ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

دوره 69، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 335-345

10.22059/jvr.2014.52273

محمد مهدی رنجبر؛ صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ علی نیک پی


8. تعیین گونه های کنه در ماسنتور در برخی از مناطق ایران

دوره 63، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 123-126

صدیقه نبیان؛ صادق رهبری؛ پرویز شایان؛ حمید رضا حداد زاده