نویسنده = سعید کیوان شکوه
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر القای تریپلوییدی و دستکاری های فیزیکی بر شاخص های رشد و ترکیب اسیدهای آمینه قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 73، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 173-180

10.22059/jvr.2018.132957.2359

صمد بهرامی باباحیدری؛ سعید کیوان شکوه؛ سالار درافشان؛ سید علی جوهری


2. تأثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله قزل آلای رنگین ‌‌کمان انگشت قد ‌(Oncorhynchus mykiss)

دوره 68، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 191-196

10.22059/jvr.2013.31967

نعیمه سلیمی خورشیدی؛ سعید کیوان شکوه؛ امیرپرویز سلاطی؛ محمد ذاکری؛ نعمت الله محمودی؛ احمد طهماسبی کهیانی