کلیدواژه‌ها = هیستولوژی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه هیستومورفولوژیکی و هیستوشیمیائی تأثیر رژیم غذائی دارای زئولیت قم، بر ساختار بافتی روده باریک مرغ گوشتی در مقایسه با زئولیت تجاری

دوره 74، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 261-271

10.22059/jvr.2019.245916.2736

محسن اسلامی فارسانی؛ محمد دخیلی؛ شیما آب آب زاده؛ محمد یگانه پرست؛ فاطمه حیدری


4. بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


5. بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده

دوره 52، شماره 1، بهار 1376

دکتر نوردهر رکنی؛ دکتر مریم رضائیان؛ دکتر ارمغان دیانی دردشتی