کلیدواژه‌ها = پوست
بررسی تغییرات هیستومورفومتری پوست موش صحرایی بالغ متعاقب تزریق PRP و PPP

دوره 71، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-8

10.22059/jvr.2016.57388

مسعود ادیب مرادی؛ حمیدرضا مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ غزل ادیب مرادی


بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

مهندس معسود اسدی؛ دکتر ایرج پوستی