کلیدواژه‌ها = ناهنجاری مادرزادی
تعداد مقالات: 3
1. گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر ناصر وصال؛ دکتر محمد رحیم احمدی


2. مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی


3. مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سگمنتال روده و آنترزی مقعد در گوساله هولشتاین

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست