کلیدواژه‌ها = دیازپام
تعداد مقالات: 3
1. ایجاد بیهوشی عمومی با استفاده از تزریق وریدی دیازپام – لیدوکائین درگوسفند

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر ناصر وصال؛ دکتر سید حسن طالب زاده؛ دکتر حسن نیکخو


2. بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکترایرج نوروزیان


3. مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر ایرج نوروزیان