نویسنده = بختیاری، جلال
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی مقایسه‌ای برداشت معده و بازسازی مسیر گوارشی به روش جراحی باز و به کمک لاپاروسکوپی در مدل حیوانی سگ

دوره 66، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 123-130

جلال بختیاری؛ فرزانه گلفام؛ علیرضا خلج؛ مجید مسعودی فر؛ علیرضا باهنر


2. بررسی مقاومت گره‌های خارج بدنی ملتزر، رودر و کلیپس همولاک د‌ر روده گوسفند

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

علیرضا خلج؛ عبدالرضا پازوکی؛ محمد فودازی؛ جلال بختیاری


3. بررسی مقاومت گره‌های خارج بدنی ملتزر، رودر و کلیپس همولاک د‌ر روده گوسفند

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 67-70

جلال بختیاری؛ عبدالرضا پازوکی؛ محمد فودازی


4. کاربرد لاپاراسکوپی در جراحی های حفره بطنی

دوره 63، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 259-262

جلال بختیاری؛ آذین توکلی؛ علیرضا خلج


5. ارزیابی مقایسه ای برداشت رحم و تخمدان به روش جراحی لاپاروسکوپیک و باز در سگ

دوره 63، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 147-151

جلال بختیاری؛ سارا مکرم؛ علیرضا خلج؛ داوود شریفی؛ جواد اشرفی هلان؛ آذین توکلی


6. جراحی ایلئوسیستوپلاستی در سگ : مطالعه تصویربرداری، خونشناسی، بیوشیمیایی، و آسیب شناسی.

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

حمیدرضا فتاحیان؛ جلال بختیاری؛ محمدجواد قراگزلو؛ ایرج نوروزیان؛ عباس وشکینی؛ امیر اردشیر؛ سیدرضا جعفرزاده