کلیدواژه‌ها = سالمونلوز
تشخیص آلودگی به سروتیپهای سالمونلا در گوساله های به ظاهر سالم با استفاده از آزمایش جلدی

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381

دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر تقی زهرائی صالحی؛ دکتر علی رضا فاتح نیا


استفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر محمد رضا محزونیه


بررسی وضعیت حاملین سالمونلا در تعدادی از گاوداریهای شهرستان تبریز

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل