نویسنده = حمیدرضا میرزایی الموتی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات مصرف متیونین محافظت شده در اواخر آبستنی بر فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن پیش و پس از زایش

دوره 72، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 435-446

10.22059/jvr.2018.124525.2296

حمید امانلو؛ غلامرضا نوری؛ محمد هرکی نژاد؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ حمیدرضا میرزایی الموتی


2. تغییرات بیان ژنی برخی پروتئینهای متابولیکی فعال در اپیتلیوم شکمبه برههای پرواری تغذیه شده با روغن و موننسین

دوره 70، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 387-393

10.22059/jvr.2016.56458

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ سعیده مرادی؛ آرمان رزازیان؛ محمدطاهر هرکی نژاد