درباره نشریه

مجلۀ تحقیقات دامپزشکی مجله ایست که در دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران و به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود. این مجله مقالات علمی پژوهشی و مروری را در زمینۀ طب دامپزشکی به چاپ می‌رساند و مفتخر است که اعلام دارد این کار را با رعایت تمام موازین استاندارد نشر بین‌المللی انجام می‌دهد. مقالات این مجله پس از آنکه از فیلتر داوری هم‌تراز عبور کردند، با رعایت موراد اخلاق در نشر آمادۀ قرار گرفتن بر روی سایت می‌شوند و هر گاه بر روی سایت قرار گرفتند، برای همگان به صورت رایگان در دسترس هستند. این مجله از تمامی عزیزانی که آن را همراهی می‌کنند سپاسگزار است و از داشتن همراهانی چون آن‌ها به خود می‎بالد.