درباره نشریه

مجلۀ تحقیقات دامپزشکی مجله ایست که در دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران، به زبان فارسی و با خلاصه فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود. این مجله مقالات علمی پژوهشی، گزارش موردی و مروری را در زمینۀ علوم دامپزشکی به چاپ می‌رساند و مفتخر است که اعلام دارد این کار با رعایت تمام موازین استاندارد نشر بین‌المللی انجام می‌شود. این مجله بصورت فصلی و سالانه در چهار نوبت انتشار می‌یابد. مقالات این مجله پس از آنکه از مراحل داوری دقیق عبور کردند، با رعایت موارد اخلاق در نشر بر روی سایت منتشر می‌شوند و به صورت رایگان در دسترس همگان قرار خواهند گرفت. این مجله از تمام عزیزانی که آن را همراهی می‌کنند سپاسگزار است و از داشتن همراهانی چون آن‌ها به خود می‎بالد.