کلیدواژه‌ها = بز
تعداد مقالات: 23
1. فراوانی کنه های سخت در نشخوارکنندگان بعضی از مناطق استان ایلام

دوره 74، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 322-329

10.22059/jvr.2019.203153.2448

امید قشقایی؛ محمد یخچالی؛ سعیدرضا نوراللهی فرد


3. شناسایی جدایه‌های قارچی کیسه ملتحمه چشم بزهای سالم

دوره 68، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 327-332

10.22059/jvr.2013.35033

عبدالله عراقی سوره؛ محمد رضا مخبر دزفولی؛ مجید محمدی چورسی


4. فراوانی ضایعات مثانه در گوسفند و بز در شهرستان گرمسار: مطالعه کشتارگاهی

دوره 66، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 113-116

افشین رئوفی؛ سید حسین مرجانمهر؛ سعید بکایی؛ امیر رحیمی لاله


6. مطالعه رشد تکاملی بیضه بز قبل از تولد

دوره 64، شماره 3، پاییز 1388

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ یزدان مظاهری؛ نعیم آلبوغبیش؛ رضا رنجبر


7. بررسی کارآیی درمان مقدماتی با آنتاگونیست GnRH در سوپراوولاسیون بز

دوره 63، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 107-111

فرید حیدری دزفولی؛ فرامرز قراگوزلو؛ مهدی وجگانی؛ سید مرتضی میرترابی؛ مرتضی دلیری


10. مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

امین بحیرایی؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ احمدعلی پاپهن


11. مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 417-422

امین بحیرایی؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ احمد علی پاپهن


12. مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مجتبی کشاورزی ینگابادی؛ غلامرضا عبداله پور


13. استفاده از تکنیک تشخیصی واکنش زنجیر پلیمراز در تایید تشخیص بزهای آلوده به مایکوباکتریوم

دوره 59، شماره 1، بهار 1383

دکتر شاهین فکور؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبائی؛ دکتر محمد جواد قراگوزلو؛ دکتر علی کریمی


15. مطالعه ای در زمینه آلودگی به مایکوباکتریوم در بز

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر شاهین فکور؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر محمدجواد قراگزلو؛ دکتر علی کریمی


16. گزارش یک مورد شکاف کام در بزغاله

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر فرهنگ ساسانی؛ سید علی امامی


17. اولین گزارش کلانژیوکارسینوم بز در ایران

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر محمدرضا اصلانی


20. آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر غلامرضا مرادی


21. مطالعه مقایسه ای فارماکوکی نتیک سولفونامیدها در بز

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر سید محمد فقیهی؛ دکتر آ.اس . جی . ون میرت


22. بررسی اثرات کلرال هیدرات به تنهایی یا توأم با سایر داروها دربیهوشی بز

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

دکتر ناصر وصال؛ دکتر قربان موسوی اوریمی


23. بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر سردار جعفری شوریجه؛ دکتر حامد رضازاده ویشکایی