موضوعات = بهداشت و بیماری‌های آبزیان
بررسی اثرات سمیت مزمن بن‌سولفورون‌متیل بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم و بافت‌ کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 78، شماره 4، دی 1402، صفحه 259-271

10.22059/jvr.2023.362740.3370

فاطمه رحمانی خانقاهی؛ شیلا امیدظهیر؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ مریم آخوندیان


تأثیر کیتوزان و نانوکیتوزان بارگذاری شده در کلینوپتیلولیت بر ساختار بافت‌شناسی و فعالیت آنزیم پپسین معده در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 78، شماره 3، مهر 1402، صفحه 183-195

10.22059/jvr.2022.345292.3279

علی خانی اوشانی؛ مهدی سلطانی؛ نجمه شیخ زاده؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ هومن رجبی اسلامی؛ غلامرضا حمیدیان