گزارش یک مورد Sguamous cell carcinoma در یک قطعه طوطی

نویسندگان

چکیده

هدف : درمان یک قطعه طوطی 5/4 ساله با تورمی سفت و توده‌ای توموری شکل در بخش جانبی چشم چپ.
حیوان: یک قطعه طوطی
روش : بیهوشی با استفاده از ترکیب زایلازین و کتامین، ایجاد برش به طول یک سانتیمتر روی پوست موضع، خارج نمودن توده توموری و عمل خارج نمودن کره چشم از حدقه و دوختن پوست با نخ کانگوت کرومیک شماره 3 صفر.
نتایج : در بررسی هیستوپاتولوژی به عمل آمده از توده توموری مشخص شد که تومور از نوع بدخیم سلولهای پوششی سنگفروشی است.
نتیجه‌گیری : این نوع تومور در تمام حیوانات اهلی متداول بوده و در موارد مختلف در پرندگان نیز مشاهده شده است. با برداشت کامل تومور و چشم مشکل خاصی در پرنده مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Treatment of one Parrot (4.5 years old) with firm inflamation and tumor mass in lateral part of left eye.
Animal: One Parrot.
Procedure: Anesthesia with xylazine and ketamine, skin incission (1cm), remove of tumor, enucleation and skin suture by catgut chromic (3/0).
Results: Histopathological diagnosis of S.C.C. was made on tumor. Clinical implication:This tumor is usually observed in domestic animals and in some instances in birds. Remove of tumor and eye ball by surgery did not show any complication in bird

کلیدواژه‌ها [English]

  • eye
  • parrot
  • Squamous cell carcinoma