گزارش موارد مشکوک به سندرم قرحه ای همه گیر در ماهی طلایی

نویسندگان

چکیده

طرح : گزارش موردی.
حیوانات : چهل قطعه ماهی حوض با جراحات جلدی.
روش : از ماهیان طلایی با جراحات زخمی (Ulerative) سطحی تا عمیق روی پوست مراجعه شده به گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سالهای 1381-1379. بیویسی، لام مرطوب، بررسیهای آزمایشگاهی و مطالعات آسیب‌شناسی از جراحات انجام گرفت.
نتایج : در این بررسی رشته‌‌های قارچی در مقاطع آسیب‌شناسی همراه با اندام زایا و گرانولوماتوز قارچی مشاهده گردید که مشکوک بودن به EUS را در ماهی طلایی مورد تایید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Design: Case report.
Animal: Fourty gold fish with skin ulcer.
Method: From gold fish with superficial or deep skin ulcerative
lesions that was referred to Department of Aquatic Animal Health
of Faculty of Veterinary Medicine, biopsy, wet smear and routine
laboratory examination of the lesions were performed.
Results: In this study fungal hyphae with sporangium and mycotic
granulomatose in pathological sections were observed in lesions
that confirmed EUS in gold fish. J. Fac. Vet MetL Univ. Tehran.
59, 1: 29-31, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EUS
  • Gold fish
  • Histopathology