ارزیابی هیستومورفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام ضایعات عضلانی در سگ

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی هیستومورفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام ضایعات عضلانی.
طرح : مطالعه تجربی انتخابی.
حیوانات: ده قلاده سگ بالغ سالم نر نژاد مخلوط با وزن 4/4+26 کیلوگرم و میانگین سن 2/4+30 ماه.
روش : تمام حیوانات با استفاده از تیوپنتال سدیم 5 درصد بیهوش شدند و توسط هالوتان 1 درصد عمق بیهوشی کنترل گردید. بخشی از ماهیچه biceps femoris راست به اندازه 3 سانتیمتر از طول، 1 سانتیمتر در عرض و 1 سانتیمتر در قطر از کلیه حیوانات برداشته شد و ناحیه به روش روتین بخیه شد و سپس حیوانات به دو گروه 5 تایی تقسیم شدند. حیوانات گروه آزمایش (5 قلاده) تحت درمان تحریکات طب سوزنی به مدت 10 دقیقه در طی 2 هفته با مشخص کردن نقاط اکیوپوینت (GB30, BL40, ST36) قرار گرفتند، در صورتی که در گروه کنترل (5 قلاده) از هیچ روش درمانی استفاده نگردید. در پایان 60 روز مشاهدات بالینی نمونه بیوپسی از محل التیام یافته عضله هر حیوان تهیه گردید. بعد از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی با روش H&E مورد ارزیابی میکروسکوپیک قرار گرفتند.
نتایج : آرایش منظم و موازی دستجات کلاژن با ضخامت مناسبی با حداقل سلولهای آماسی در گروه آزمایش در مقایسه با وجود سلولهای آماسی فراوان و دستجات کلاژن غیر منظم و غیر موازی که از ضخامت کمتری برخوردار بودند، در گروه کنترل از نشانیهای مهم یافته‌های هیستوپاتولوژی بود.
نتیجه‌گیری : استفاده از تحریکات طب سوزنی اثرات مثبت و تحریک آمیزی را در التیام ضایعات عضلانی به همراه داشت. ارتباط بالینی طب سوزنی به عنوان یک مکمل درمان فیزیکی در التیام ضایعات عضلانی و تسریع در امر سازماندهی بافتی عضلانی موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate acupuncture therapeutic regimens on histomorphological changes of muscle injury healing in dog. Design: Prospective randomized experimental study. Animals: A total of 10 young adult clinically normal male cross
breed dogs weighing 26±4.4 kg and 30±4.2 months old.
Methods: All dogs were anaesthetized with 5% thiopental sodium and maintained with 1% halothane. A piece of 3 cm in length, 1 cm in width and 1 cm in depth of right biceps femoris was removed in all of them. Then they were divided into two groups of 5 animals
each. Acupuncture treatment was given daily for 10 minutes for
two weeks in experimental group by locating acupoints (GB3O,
BL4O, ST36), where as no treatment was given in control group till end of 60 days of observations period. Biopsy sample was collected from each case for histomorphological study which
were stained with H & E stain.
Result: There was the least inflammatory cells, with regular and parallel arrangement of collagenous fiber in experimental group as compared to control one in which sample of inflammatory cells, with irregular unparallel arrangement of collagenous fiber was
quite obvious.
Conclusion: Acupuncture therapeutic regimens for two weeks period had positive and stimulatory effect on muscle tissues formation
comparatively with the least inflammatory cells with regular and
parallel collagen fiber arrangement in experimental group.
Clinical relevant: Acupuncture as a physical method of therapy is quite effective on muscle healing and faster remodelling of muscle

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acupuncture
  • Dog.
  • Healing
  • Muscle injury