گزارش درمانگاهی و مطالعه فراساختاری یک مورد تومور سلولهای لیدیگ بیضه در سگ

نویسندگان

چکیده

هدف : گزارش درمانگاهی لیدیگ سل تومور در یک قلاده سگ ژرمن شپرد.
طرح : مطالعه موردی بالینی.
تاریخچه : یک قلاده سگ ژرمن شپرد نر یازده ساله به علت کاهش اشتها به درمانگاه دامهای کوچجک دانشکده دامپزشکی ارجاع گردید. در معاینات بالینی مورد غیر طبیعی مشاهده نگردید. به علت وضعیت نامناسب بیمار حیوان معدوم و در کالبدگشایی نمونه برداری از قسمتهای مختلف صورت گرفته و به پخش پاتولوژی ارسال شد. در بررسی میکگروسکوپ نوری و الکترونی بافت بیضه، تومور سلولهای بینابینی بیضه تایید گردید.
نتایج : مشاهدات هیستوپاتولوژی و اولترااستراکچرال، تومور سلولهای لیدیگ را تایید نمود.
نتیجه‌گیری : با توجه به اینکه وقوع تومور در سگ همراه با علایم درمانگاهی نمی‌باشد. بنابراین امکان دارد که در هنگام کالبدگشایی بیضه‌ها بازرسی نگردند.به همین دلیل میزان وقوع تومور باید احتمالا بالاتر از گزارشهای موجود باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: Clinical case report of leydig cell tumor in dog.’
Design: Clinical case study.
History: An eleven year old male German shepherd dog was reffered, small animal hospital of faculty of veterinary medicine
because of Anorexia. Because of poor body condition, the animal was euthanised and submitted for necropsy examination. Based on
the light & electronic microscopic observation, leydig cell tumor
was confirmed.
Clinical implications: Occurrence of tumor in dog is without
clinical findings, therefore maybe testicles are not necroptize at
necropsy. Thus the rate of tumor, must probably be higher than it is reported.
Results: Histopathology and uttrastructural observations, confirmed
the leydig cell tumor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog.
  • Electronic Microscope
  • Interstitial
  • Leydig cell tumor