ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ

نویسندگان

چکیده

برای ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژی متعاقب بازسازی مثانه با پرده آمینون گاو ، ده قلاده سگ سالم نژاد مخلوط استفاده شد . حیوانات به دو گروه 5 تائی تقسیم شدند . درتمام حیوانات بعد از برداشت 5-4 سانتیمتر مربع از قسمت قدامی مثانه ، کیسه آمینون تازه ( گروه 1) و پرزرو شده ( گروه 2 ) گاو پیوند زده شد . آزمایشات هیستوپاتولوژی 45 روز پس از جراحی در هر گروه بررسی شد . مقاطع هیستوپاتولوژی ترمیم بافت مخاطی مثانه و تأیید وجود تعدادی سلول ماهیچه ای صاف را در محل پیوند در هر گروه نشان داد. از دیگر یافته های مهم هیستوپاتولوژی تکثیر بافت گرانوله ، انفیلتراسیون سلولهای لنفوئیدی ، تغییرات دژنراتیو در محل اتصال مثانه با قسمت پیوندی و تشکیل استخوان هتروتروپیک در دو مورد در گروه 1 نیز دیده شد . در این مطالعه به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که کیسه آمینون تازه و پرزرو شده به عنوان یک پل برای ترمیم نقص مثانه در سگها عمل می کند . با وجود این مطالعات دراز مدت برای بررسی دیگر یافته های بالینی و آزمایشگاهی قبل از معرفی این نوع پیوند برای موارد بیمارستانی مورد نیاز می باشد . نهایتاً می توان نتیجه گرفت از نظر هیستوپاتولوژی پیوند با استفاده از آمینون پرزرو شده نسبت به آمینون تازه ارجح است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To evaluate histopathological changes following urinary bladder reconstruction with bovine amniotic membrane , ten healthy mongrel dogs were used. The animals were randomly divided into two groups of five animals each. A piece of 4cm2 in diameter from cranial wall of bladder were resected and replaced with fresh and formalin preserved bovin amniotic membrane respectively
1-listopathological changes on 45 days revealed regeneration of uroepithelium and a few cells of smooth muscle in graft site. The proliferation of granulation tissue, infiltration of lymphoid cells, degenerative changes at the junction of the bladder and graft and hetrotropic bone formation were noted, In addition congestion, Oedema, inflammatory cell infiltartion were seen in two cases. On the basis of these results can be concluded that fresh and preserved bovine amnion act as a scaffold for repair of urinary bladder defects in the dogs. However, long - term study is needed to assess the other clinical and laboratory data before its recommendation in clinical cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine amniotic membrane
  • Dog
  • Reconstruction
  • Urinary bladder