گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر

نویسندگان

چکیده

بررسیهای بالینی،کالبدگشایی و میکروبیولوژی به عمل آمده بر روی تعداد 50 قطعه ماهی کفال گونه پوزه باریک صید استان گیلان نشان داد که تعداد 40 قطعه (80 درصد) ماهیان مذکور مبتلا به عارضه نفخ ناشی از سوء تغذیه بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Clinical, gross internal pathology and microbiological examinations under taken on 50 affacted Mugil capito caught from Caspian Sea
in Gylan province showed that 80% were involved with the gastric bloat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blout
  • Caspian Sea
  • Mugil capito