گزارش اولین مورد آلودگی گاو به کرم ریوی دیکتیوکولوس ویویپاروس در استان فارس

نویسندگان

چکیده

در آذرماه 1377 هنگام بازرسی پس از کشتار ریه بظاهر سالم یک رأس گاو بومی ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز یک عدد کرم سفید رنگ به طول 5/6 سانتیمتر در یکی از برونشهای لب دیافراگماتیک راست مشاهده شد. انگل مذکور از نظر ریخت شناسی مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت ودیکتیوکولوس ویویپاروس تشخیص داده شد. این گزارش اولین مورد آلودگی در استان فارس و دومین گزارش در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In winter 1998, during postmortem inspection of a native cattle slaughtered in Shiraz slaughterhouse, a nematod, white in color and 6.5 cm in length, was found within a bronchus of the right diaphragmatic lobe of the lung. In microscopic examination the parasite was recognized as Dictyocaulus viviparous . This is the first case of this infection from Fars province and the second report in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • Dictyocaulus viviparous
  • Lung