حلزونهای آبهای شیرین استان سیستان و بلوچستان

نویسنده

چکیده

بسیاری از نرم تنان آب شیرین در انتقال انگلهایی که دارای اهمیت پزشکی-دامپزشکی می باشند. نقش دارند. بدین لحاظ اکثر منابع آب شیرین سیستان و بلوچستان از نظر حلزونهای ناقل (احتمالی) مورد بررسی قرار گرفتند. چهارده مورد حلزون شامل 2 جنس و 12 گونه ضمن 3 حلزون یابی در دهه 1370 جمع آوری شدند. دو نوع حلزونIndoplanorbis و Lymnaea rufescens به عنوان گونه های جدید برای بلوچستان ایران گزارش میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Many freshwater mollusks act as host snails for parasitic trematodes of medical and/or veterinary importance. For this reason, most freshwater bodies of Baluchestan and Sistan Surveyed for potential intermediate host snails. Fourteen taxa, inscuding 12 at species level versus 2 genera found during 2 records for Iran mollusc searches in 1990. Indoplanorvis exustus and Lymnaea rufescens contributed as new records for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freshwater
  • Gastrodod
  • Iran