گزارش وقوع یک مورد مسمومیت با گیاه پنیرک معمولی Malva neglecta در گاو شیری

نویسندگان

چکیده

هدف: معرفی گیاه پنیرک به عنوان ایجاد کننده مسمومیت در گاو و ارائه روش درمان آن.
حیوان: گاو شیری.
روش: مشاهده نشانه های بالینی برای تشخیص هیپوکلسمی و استفاده از روش پاسخ به درمان برای تایید تشخیص مسمومیت.
نتایج: مصرف زیاد گیاه پنیرک باعث ایجاد مسمومیت همراه با هیپوکلسمی در گاو می شود علائم با تزریق وریدی کلسیم بروگلوکونات درمان می شود.
نتیجه گیری: لازم است از تغذیه با مقادیر زیاد این گیاه بویژه در مورد دامهای شیری اجتناب گردد و در صورت مواجهه با بروز مسمومیت تدابیر درمانی برای هیپوکلسمی اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Case report of poisoning with Malva neglect in milking cow.
Design: Case- Report.
Animal: Milking cow.
Procedure: Observation of clinical sings for diagnosis of hypocalcaemia and improve diagnosis with reply to treatment procedure.
Results: Feeding a large amount of common mallow caused poisoning and hypocalcaemia in cow and the treatment by intravenous infusion of calcium borogluconate.
Clinical implication: Feeding milking cow with a large amount Common mallow should be avoided. ?Treatment by intravenous infusion of calcium borogluconate can be indicated. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,4:405- 406,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • hypocalcaemia
  • Malva neglect
  • poisoning