ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ

نویسندگان

چکیده

این بررسی به منظور ایجاد آلودگی و بررسی سیر تکاملی لینگواتولا سراتا ( Linguatula serrata ) در سگ انجام شد. نوچه های انگل لینگواتولا سراتر جدا شده از بافتهای آلوده گاو، گاومیش و گوسفند در سرم فیزیولوژی نگهداری و به چهار قلاده سگ دو ماهه که از آغاز تولد تحت کنترل بوده و از مواد غذای مشکوک تغذیه نکرده بودند خورانده شد. در نمونه گیری هفتگی با استفاده از سواب بینی در ماه پنجم آلودگی به تخم لینگواتولا سراتا مشخص گردید. حیوانات تحت تجربه به ترتیب به 7، 7، 5 و 2 انگل آلوده بودند. سگهای ?وده علایم ریزش از بینی، خارش، اختلال مختصر حرکات تنفسی و عطسه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was carried out in order to produce experimental infection and investigate the life cycle of Linguatula serrata in dogs. Nymphs of Linguatula serrata were isolated from infected hepatic and lung tissues of sheep, cattle and buffalo. Isolated parasites were fed to four dogs of two months of age. The eggs of Linguatula serrata were isolated by weekly sampling in month of infection. 7, 7, 5 and 2 parasites were isolated from infected dogs. Nasal discharge itching and mild respiratory difficulties were recorded in the infected dogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dogs
  • Experimental Infection.
  • Linguatula serrata