گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی

نویسندگان

چکیده

هدف: تشخیص علت وجود توده های سفت و برجسته در مدخل سینه و شکم یک قطعه طوطی استرالیایی.
طرح: گزارش درمانگاهی.
نمونه ها: یک جفت طوطی استرالیایی نر و ماده که به مدت چهار سال در کنار هم نگه داری شده بودند به کلینیک پرندگان زینتی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع شدند.
روش: معاینه درمانگاهی، رادیگرافی، کابدگشایی، مشاهدات هیستوپاتولوژیک.
نتایج: علائم رشد غیر طبیعی منقار، سختی تنفس، و وجود توده های سفت و برجسته در مدخل سینه و شکم در پرنده ماده مشاهده شد. پس از معاینات اولیه و انجام رادیوگرافی، وجود توده های بافتی به طور منتشر در اکثر نقاط بدن و بصورت متمرکز در دو بالشتک ایجاد شده در مدخل سینه و شکم مشخص گردید. با توجه به وضعیت وخیم پرنده و موافقت صاحب آن، تصمیم به القای مرگ بدون درد گرفته شد. در کابدگشایی، بالشتک های زرد رنگ با قوام نسبتاً سخت در مدخل سینه و شکم و همچنین در سایر قسمتهای بدن از جمله کشاله ران و ناحیه زیر بغل مقادی زیادی بافت چربی با قوام نرم مشاهده شدند.
نتیجه گیری: در مشاهدات هیستوپاتولوژیک، توده های بافتی به عنوان لیپوما تشخیص داده شد. مجله دانشکده دامپزشکس دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 298-297.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • budgerigar
  • lipoma