شستشوی برونکو آلوئولار و یافته‌های باکتریولوژی آن در پنومونی گوساله

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی عوامل باکتریایی دخیل در پنومونی گوساله و تعیین میزان حساسیت آنها به آنتی‌بیوتیک‌ها مطالعه‌ مشاهده‌ای به روش مورد– شاهدی طراحی گردید و 14‌ گوساله بیمار و 7‌ گوساله سالم از نژاد هلشتاین، بین سنین1‌ تا 3‌ ماه مورد اخذ مایع شستشوی برونکوآلوئولار قرار گرفتند و کشت باکتریایی مایع جمع‌آوری شده و تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده به عمل آمد. در مطالعه باکتری شناسای مایع جمع‌آوری شده برونکوآلوئولار،4 ‌ مورد(6/28‌ درصد Mycoplasma spp )‌در گوساله‌های بیمار و 1‌ مورد (3/14‌درصد) از گوساله‌های به ظاهر سالم، 3‌ مورد (5/21‌ درصد Arcanobacterium pyogenes ) از گوساله‌های بیمار و 1‌ مورد (3/14‌ درصد) از گوساله‌های به ظاهر سالم جدا گردید. به علاوه Fusobacterium necrophorum، Actinobacillus (pasturella) urea، Neisseria mucosa ، Staphylococcus aureus ‌‌و ‌ Cardiobacterium hominis ‌‌یک مورد (5/7‌ درصد) از همگی گوساله‌های بیمار جدا گردیدند. کاردیوباکتریوم هومینیس برای اولین بار در این تحقیق گزارش می‌گردد. تمامی باکتری‌های جدا شده بیشترین حساسیت را به فلورفنیکل نشان دادند. مجله‌ تحقیقات دامپزشکی،1386، دوره 62، شماره 1،92‌-87.‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was done for identification of bacterial agents in calf pneumonia and determination of their antimicrobial susceptibility. Bronchoalveolar lavage was done on fourteen pneumonic and seven normal Holstein calves between 1-3 month old. In bacteriological examination on the fluid of bronchoalveolar lavage, Mycoplasma spp. were isolated from 4 ( 28.6%) pneumonic calves and 1 (14.3%) healthy calf. Furthermore, Arcanobacterium pyogenes was isolated from 3 (21.5%) pneumonic calves and 1 (14.3%) healthy calf. However, Fusobacterium necrophorum, Actionobacillus (Pasturella) urea, Neisseria mucosa, Staphylococcus aureus, Cardiobacterium hominis were isolated from one pneumonic calf. This is the first report of Cardiobacterium hominis from the lung of a pneumonic calf. All of the isolated bacteria had the highest susceptibility to florfenicol. J.Vet.Res. 62,1:87-92,2007.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Pneumonia
  • bronchoalveolar lavage
  • Bacteria
  • antibiogram.