گزارش یک مورد عجیب‌الخلقه بی‌قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) در گوسفند

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
گزارش‌ ‌یک مورد عجیب الخلقه بی قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) در گوسفند. ‌متعاقب عمل سزارین در میشی سخت‌زا، یک بره نر زنده و طبیعی و یک عجیب الخلقه که از نظر فنوتیپی نر بود، خارج گردید. براساس بررسی‌های ریخت شناسی و کالبد گشایی، عجیب الخلقه از نوع بی قلب بدون سر(هولوآکاردیوس آسفالوس) تشخیص داده شد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
Presentation of a very rare monster case in the sheep was highlighted. A monster lamb twinned to a normal lamb. Cesarean section, morphological examination and necropsy. At cesarean operation, a live male twin and a phenotypically male monster were delivered. The monster was diagnosed as Holoacardius acephalus.
Key words: holoacardius acephalus, monster, sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • holoacardius acephalus
  • monster
  • sheep