درمان موفقیت آمیز بابزیوز در یک راس اسب

نویسنده

چکیده

در تاریخ اردیبهشت 1380 یک مادیان دو خون کرد – عرب ارجاعی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد معاینه قرار گرفت. شکایت اسبدار مبتنی برکاهش اشتها و افسردگی به مدت 5 روز و وجود زردی در مخاط چشم بود. هیچ درمانی برای حیوان انجام نشده و جیره غذایی حیوان شامل یونجه و مقداری کاه جو بود. در معاینه بالینی درجه حرارت و ضربان قلب حیوان بالاتر از حد طبیعی ثبت شد و زردی در تمام مخاطات مشاهده گردید. همچنین تعدادی زخم‌های پوستی نیز خصوصا در دست‌های حیوان مشاهده شد. در گسترش خون محیطی وجود تک یاخته بابزیا قطعی شد و با مطالعه مرفولوژیک گونه آن بابزیایا اکوئی تشخیص داده شد. درمان با استفاده از ترکیب ایمی زول (4 میلی گرم بر کیلوگرم) به مدت 3 روز و درمان‌های کمکی فسفر و ویتامین ب 12 و پارافین انجام گرفت.حیوان بعد از درمان به تدریج وضعیت بهتری بخود گرفت و علایم حیاتی و آزمایش‌های خونی بعد از یک هفته کاملا به حالت طبیعی برگشت.با بررسی منابع در کل درمان موارد حاد بیماری عاقبت خوبی ندارند و این موارد به خوبی با نزدیکتر کردن فاصله بین درمان‌ها بدون بروز هیچگونه اثرات جانبی به درمان جواب داد. ‌ ‌
واژه‌های کلیدی: بابزیوز، اسب، ایمینرول، تیرمان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract: Babesiosis is the only intraerythrocytic parasitic disease that affects horses. Signs include fever, depression, anorexia, weakness, ataxia, lacrimation, mucoid nasal discharge, icterus and hemoglobinuria. Death may occur within 48 hours or chronic cases may persist for months. In May 2001, a three year old cross-bred mare was referred to the veterinary teaching hospital of Kerman university, with anorexia and depression for five days and jaundice in conjunctiva. Hematological examination revealed a PCV of 40.In the blood smear, Babesia equi was observed and typified. Treatment was performed by Imizol (4mg/kg, im) for three days. The animal got better and vital signs were normal after completion of the treatment. The mucous membrane was completely normal and the appetite was normal as well.
Key words: babesiosis, horse, Imizol, icterus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babesiosis
  • Horse
  • Imizol
  • icterus