بیماری هاری در طول تاریخ ایران‌

نویسنده

چکیده

بیماری هاری در طول تاریخ ایران‌
حسن تاج بخش1*
1)گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران. ‌
‌(‌‌دریافت مقاله:8‌‌‌‌اردیبهشت ماه 1384 ، پذیرش نهایی: 6 ‌آبان ماه 1385)
‌چکیده
در مورد هاری و سگ هار، پزشکان بزرگ ایران مطالب زیادی نوشته و کشفیات و ابداعات جالبی داشته‌اند، رازی، خوارزمی، اخوینی بخارائی، ابن سینا، جرجانی و غیره نشانی‌های بیماری را به خوبی شرح داده و در مواردی درمان‌هایی را ذکر کرده‌اند. باید گفت به طور طبیعی تنها نیمی از کسانی که به وسیله» سگ هار گزیده شده‌اند به هاری مبتلا می‌شوند و بقیه را دستگاه ایمنی بدن نجات می‌دهد. حال این گونه درمان‌های پیشگیرانه می‌تواند تا حدی به دفاع بدن کمک کند. ابوریحان بیرونی و ابن سینا نوعی درمان با کبد و خون سگ هار را ذکر کرده‌اند که آن را می‌توان نوعی سرم – درمانی و واکسیناسیون ضد هاری محسوب داشت. ‌ ‌
واژه‌های کلیدی: هاری ، هاری در تاریخ ایران، تاریخ پزشکی، تاریخ هاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • rabies
  • rabies in history of Iran
  • Medreal history
  • rabies history