اتصال و تکثیر سلول‌های فیبروبلاست و کراتینوسیت اسب درون چسب فیبرین

نویسندگان

چکیده

‌چکیده
بررسی امکان استفاده از فیبرینوژن استخراج‌شده از خون اسب در تهیه چسب فیبرین و اثرات آن برروی سلول‌های فیبروبلاست و کراتینوسیت اسب مورد مطالعه قرار گرفته است. فیبرینوژن توسط روش رسوب گلایسین (Glycine precipitation technique)‌ از پلاسمای اسب‌ها جدا گردید. سلول‌های فیبروبلاست توسط روش کشت قطعات بافتی (Explant culture) ‌از پوست ناحیه گردن و سلول‌های کراتینوسیت توسط روش‌های هضم آنزیمی (enzyme digestion)‌ از پوست ناحیه لب در هر یک از اسب‌ها جدا شدند. سپس مجموعه فیبرینوژن و سلول‌های فیبروبلاست و کراتینوسیت‌ خودی اسب جداگانه توسط ترومبین گاوی و گلوکونات کلسیم و اسید ترانگزامیک در یک پلیت کشت سلولی ریخته شده و به‌صورت همگن منعقد شده و سلول‌ها به مدت شش روز مورد بررسی قرار گرفتند.سلول‌های فیبروبلاست در روز دوم از حالت مدور در آمده و کاملاً دوکی و کشیده شده بودند، این موضوع در تمام ضخامت چسب فیبرین قابل مشاهده بود. در این زمان سلول‌های کراتینوسیت به‌صورت مسطح‌شده در محل اتصال چسب فیبرین به کف پلیت مشاهده شدند. هر دو نوع سلول بعد از سه روز تکثیر یافته بودند. فیبرینوژن استحصال‌شده از خون اسب توسط روش رسوب گلایسین به‌عنوان یک داربست قادر به حمایت از رشد و تکثیر سلول‌های فیبروبلاست اسب در تمام ضخامت آن بود. رشد و تکثیر سلول‌های کراتینوسیت اسب در سطح بین پلیت کشت سلولی و چسب فیبرین مشاهده می‌شود که نشاندهنده اثر مثبت فیبرین در رشدو تکثیر سلول‌های کراتینوسیت و یا دستکم عدم اثر منفی و تداخل در رشد و تکثیر می‌باشد. ‌
واژه‌های کلیدی:چسب فیبرین، کراتینوسیت، فیبروبلاست، اسب.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Abstract:
Evaluation of autogenous fibrinogen extracted from horse blood in fibrin glue and it's effects on horse's fibroblast and keratinocyte cells were preformed. Fibrinogen has been obtained by glycine precipitation technique from horse's blood. Fibroblast cells were separated by explant culture method from neck skin and keratinocytes were separated by enzyme digestion from lib samples. Autologous fibrinogen, horse`s fibroblast and keratinocyte cells separately mixed with bovine thrombin, calcium gluconate and tranexamic acid. This mixture was uniformly spread on cell culture plate and evaluated for six days. After one day of culture the thickness of fibrin glue were observed by invert microscope, fibroblast cells in elongated shape were observed in the fibrin glue in all thickness and keratinocyte cells were flattened and adherent on surface of plate. Both of them proliferated after 3 days. Fibrinogen that was obtained from horse blood by glycin precipitation technique can support horse fibroblasts as a scaffold and support horse keratinocyte proliferation in vitro.
Key words: fibrin glue, keratinocyte, fibroblast, horse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fibrin glue
  • keratinocyte
  • fibroblast
  • Horse