مطالعه کشتارگا‌هی مورفوپاتولوژیک سم در گاوهای شیری حذفی مبتلا به لنگش

نویسندگان

چکیده

بیشتر موارد لنگش در گاو به علت ابتلاء ساختارهای انگشت به جراحات مختلف بوده که چنانچه به موقع تشخیص و درمان نشوند می‌توانند توسعه یافته، تا جائی که منجر به آسیب‌های نسوج عمقی‌تر و حتی استخوان‌ها گردد. مطالعه حاضر به‌شکل مقطعی و توصیفی در طول زمستان سال 1384 در یکی از کشتارگاه‌های اطراف شهر تهران صورت پذیرفت. 41 راس گاو شیری هولشتاین حذفی مبتلا به لنگش ناشی از اختلالات انگشتی بطور تصادفی انتخاب شد و در هر یک از گاوها پس از ثبت اطلاعات فردی، انگشت مبتلا به هر گونه عارضه قطع و جهت انجام عملیات پاتولوژی (روش گنداندن) به‌منظور بررسی سطوح داخلی سم و ریخت‌شناسی جراحت‌ها به شکل استاندارد به بخش پاتولوژی بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در محمد شهر کرج حمل شد. موارد مورد مطالعه شده از نظر پاتولوژیک واجد تشاب‌هاتی بودند و تغییرات ویژه لامینایتیس مزمن را در میان سایر نشانه‌های مرضی آشکار نمود که حکایت از ابتلا گله آن موارد به لامینایتیس در گذشته بوده است. نشانه‌های بالینی شامل: ارتفاع شاخی سم بلندتر از حالت عادی بود. دیواره غیر‌محوری سم افزایش سطح و ناهمواری‌هایی را در سطح خود نشان می‌داد. تورم نامتقارن انگشت، بویژه در انگشت مبتلا و اتساع قابل ملاحظه در ناحیه پریوپل انگشت مبتلا از ویژه‌ترین چهره‌های سم گاوهای شیری حذفی مبتلا به لنگش بود. با عنایت به یافته‌های حاصله می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود: 1) لامینایتیس مزمن نقش مهمی در حذف گاوهای شیری مبتلا به لنگش دارد. 2) یافته‌های مورفوپاتولوژیک سم می‌تواند تکنیک تشخیصی خوبی را برای درمان‌پذیری لنگش یا حذف دام فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ABATTOIR STUDY ON MORPHOPATHOLOGY OF CLAW CAPSULE IN CULLING LAME COWS

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nori
  • Seyed Mohsen Arjanmehr
  • Iraj Noroziyan
  • Ali reza Vajhi
  • Davood Faskhoodi
چکیده [English]

The majority of bovine lameness involves structures of the digit. A prompt identification of problematic cases is needed to be done for prevention of premature culling decision. This cross-sectional and descriptive study was carried out at an abattoir in the vicinity of Tehran. 41 cases of culled lame cows, with special reference to the claw lesions and their distribution were randomly selected. All amputated limb were referred to Pathology Department for more routine pathological studies by Maceration and Bleaching. In this study, post mortem examination revealed typical changes of chronic laminitis were among the most common pathological features, suggesting that laminitis may have affected virtually all the herd at some previous time. Clinical signs are as fllows: the claws were much taller and more boxy than normal and the abaxial wall was convex in all directions. A bark-like substance occurred on the wall in some cases. Horn quality was poor in affected claws. Asymmetrical swelling of the heel and also appreciable widening of the periople part on the affected digit were the most common clinical features. Based on the results the following conclusions were reached: 1) chronic laminitis has an important role on the trend of culling in lame cows 2) the characteristic changes in the claw in culling lame cows may provide useful on-farm diagnostic technique for culling decision or attempt for appropriate therapy, particularly in deep sepsis cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • claw
  • culling
  • Dairy Cows
  • Deep Sepsis
  • Lameness