مطالعه ساختار عروق انگشت خلفی گوسفند با استفاده از روش قالب‌های رگی

نویسندگان

چکیده

به‌دلیل اهمیت بسیار زیادی که ساختار عروقی در بررسی پاتوژنز بیماری‌هایی مانند لامینیت (‌(Laminitis و زخم کف سم دارد، شناخت این ساختارها کاملاً ضروری به‌نظر می‌رسد. مقالات منتشر شده در مورد ساختار عروقی در گوسفند اندک است. اندام خلفی 15 بره 3 ماهه از محل مفصل تارس جدا شد. با جدا کردن سرخرگ ‌ Dorsal metatarsal artery ابتدا سالین جهت شستشو و سپس رزین متاکریلات برای تشکیل کست تزریق شد. سرخرگ‌های Dorsal common digital و Common plantar digital مسئولیت عمده خون‌رسانی به سم را بر عهده دارد. از این سرخرگ‌ها یک شاخه به ناحیه پاشنه ‌(Bulb)‌ خون‌رسانی می‌کند شاخه دیگر در سطح محوری (‌(Axial به دیواره داخلی و ناحیه کف سم ‌(Sole)‌ خون‌رسانی می‌کند و شاخه سوم هم خون‌رسانی به نوار تاجی ‌(Coronary margin)‌ را بر عهده دارد. سیاهرگ‌های Common dorsal digitalو Abaxial proper plantar عهده دار درناژ خون از سم می‌باشد. خون عمده شبکه‌های سطحی و عمقی ناحیه نوار تاجی و دیواره به درون سیاهرگ Dorsal proper digital تخلیه می‌شود و از آن جا به سیاهرگ Common dorsal digital تخلیه می‌شود که این شبکه‌های آناستوموزهایی را با شبکه‌های حاصله از سیاهرگ Abaxial proper plantar می‌دهد. سیاهرگ Axial proper plantar به درون سیاهرگ Abaxial proper plantar تخلیه می‌شود.شبکه‌هایی که در دیواره خارجی، ناحیه کف ‌(Sole)‌ و سطح کف پای پاشنه (Bulb)‌ قرار دارند، از طریق دو سیاهرگ عمده خون خود را به درون سیاهرگ Abaxial proper plantar درناژ می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON THE VASCULAR SYSTEM OF OVINE HIND LIMB CLAW BY MEANS OF CORROSION CASTING METHOD

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zamani-Ahmadmahmudi
  • AhmadReza Mohamadnia
  • Samaneh Azarpazhoh
  • Masoud Gholami
چکیده [English]

The importance of vessel structure has been shown in pathogenesis of the equine and bovine laminitis. Investigation on vessel structures is necessary to diagnose the mechanism of laminitis. Due to lack of literature on ovine digital arteries. Ovine digital vessels were studied using corrosion casting method. The hind limbs of 15 lambs of 3 months ages were separated from tarsus joint. After the dissection of dorsal metatarsal artery, normal saline and resin metacrylat were injected into the vessels. In this species, the dorsal common digital artery and common plantar digital artery have the main function in blood supply. One branch runs to the heel bulb and the other runs to the axial wall and sole. The third branch of these arteries is responsible to blood supply of periople tissue. The common dorsal digital artery and abaxial proper digital artery drain all venous blood from the claw. The dorsal proper digital artery arises from the numerous smaller veins which are joined to form the deep and superficial venous networks of coronary margin and wall. This vein delivers blood to the common dorsal digital artery. The axial proper plantar vein drained into the abaxial proper plantar vein. Two main vessels which arise from venous network of wall, sole and plantar surface of the bulb, drain into the abaxial proper plantar vein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood supply
  • hind limb claw
  • sheep
  • vessel cast