بررسی تجربی تغییرات آسیب شناسی ناشی از ویروس آنفلوانزا تحت تیپ ‌2N9H جدا شده از طیور صنعتی ایران در موش‌ BALB/C

نویسندگان

چکیده

امروزه ویروس‌های آنفلوانزا تحت تیپ ‌2N9H در گله‌های طیور اهلی سراسر دنیا در حال چرخش هستند. تحقیق حاضر به منظور بررسی توان ایجاد ضایعات پاتولوژیک در موش به‌عنوان یک مدل پستاندار پایه گذاری گردیده است. 50 سر موش ماده نژاد BALB/C به سن تقریبی 8 هفته و متوسط وزن 27 گرم به دو گروه‌ A شامل 25 سر موش که به روش داخل بینی با دوزی معادل‌50EID106 ویروس آنفلوانزا ‌04/263A/Chicken/Iran/B در هر 50 میکرو لیتر مایع کوریوآلانتوئیک تلقیح شدند و گروه B شامل 25 سر موش به‌عنوان گروه کنترل تقسیم شدند. نمونه برداری در روزهای 3، 6، 9 و12 بعد از عفونت‌زایی انجام و نمونه‌های بافتی از مغز، ریه، نای، کبد، روده، کلیه، قلب و طحال برداشت گردید. بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک نشان داد که این ویروس قابلیت ایجاد ضایعات پاتولوژیک را به شکل موضعی در ریه و نای دارا می‌باشد و می‌تواند در این بافت‌ها باعث ایجاد Interestitial bronchopneumonia و Tracheitis شود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ویروس آنفلوانزا می‌تواند در پستانداران بیماری ایجاد نماید و از آن‌جایی‌که امروزه آلودگی انسان به این ویروس‌ها که می‌تواند متعاقب آلودگی طبیعی انسان با ویروس‌های آنفلوانزای طیور و بروز پدیده نوترکیبی و وقوع یک پاندمی جدید رخ دهد هم از نظر بیماری و هم از نظر مرگ و میر مورد توجه قرار گرفته است لذا توجه بیشتر و نیز انجام اقدامات پیشگیرانه ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN EXPERIMENTAL STUDY ON HISTOPATHOLOGICAL LESIONS OF IRANIAN ISOLATES OF INFLUENZA A (H9N2) VIRUS IN BALB/C MOUSE

نویسندگان [English]

 • Forozandeh Boroudjerdi
 • Seyed Hossein Mardjanmehr
 • Abdolhamid Shushtari
 • Abas Tavassoli
 • Seyed mehdi Mirsalimi
 • Mohammad Bahmaninejad

کلیدواژه‌ها [English]

 • BALB/C
 • H9N2
 • influenza virus
 • mice
 • pathologic changes