گزارش یک مورد آلودگی گربه به کرم قلب در شهرستان اهواز

نویسندگان

چکیده

بیماری کرم قلب، به‌و‌سیله دیروفیلاریا ایمیتیس‌ ‌در سگ‌ها و گربه‌ها ایجاد می‌گردد. دیروفیلاریوز از نظر بالینی در گربه‌ها بسیار مهم است چرا که عفونت خفیف هم قادر به ایجاد بیماری شدید بوده و می‌تواند حیات حیوان را به خطر اندازد. گربه‌ها کمتر به بیماری آلوده می‌شوند، حتی در مناطقی که آلودگی شدید سگ‌ها وجود دارد. در بررسی حاضر پس از معاینه بالینی، از تعداد 120 گربه بالغ خانگی و ولگرد در شهرستان اهواز، خون‌گیری به عمل آمد و از نظر حضور میکروفیلر‌ ‌دیروفیلاریا با روش نات تغییر یافته و نیز از نظر حضور آنتی ژن انگل در خون با استفاده از کیت تشخیصی ایمونوکروماتوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تنها 1 مورد (83/0 درصد) از گربه‌های مورد مطالعه، آلوده به دیروفیلاریا ایمیتیس‌ ‌بود. گربه مبتلا نر، خانگی و از نژاد مو کوتاه اهلی بود و 5/2 سال سن داشت. این تحقیق که اولین گزارش جداسازی دیروفیلاریازیس در گربه‌های شهرستان اهواز است نشان می‌دهد که پشه‌های حامل و مخازن آنها در این منطقه موجود است و لازم است که برخورد مستمر و مداومی در ریشه کنی گربه‌ها و سگ‌های ولگرد منطقه، درمان پروفیلاکتیک و آموزش دقیق به مردم صورت گیرد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INFESTATION OF HEARTWORM (DIROFILARIA IMMITIS) IN A CAT IN AHVAZ CITY: A CASE REPORT

نویسندگان [English]

  • Alireza Alborzi
  • Bahman Mosallanejad
  • Masoud Ghorbanpoor Najafabadi
  • Zahra Nikpoor
چکیده [English]

Heartworm disease is caused by Dirofilaria immitis in dogs and cats. Dirofilariasis is clinically considered very important, because of its severe and life threatening disease in case of even light infection. Cats are infected much less commonly, even in areas which present heavily infected dogs. After clinical examination blood samples were collected from 120 companion and stray adult cats in Ahvaz city. Dirofilaria microfilaria was detected by modified Knott method and its antigen detected by immunochromatography. One (2.5 years old), out of 120 (0.83%) of the studied cats was infected with Dirofilaria immitis microfilaria. Companion male cat of domestic short hair (DSH) breed. This survey is the first report on isolation of Dirofilaria immitis in cats of Ahvaz city. It seems that carrier mosquitoes and their reservoirs present in this distinct: Therefore continuous challenge for eradication of stray cats and dogs, prophylactic treatment and accurate training to people should be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • Cat
  • dirofilariosis
  • heartworm