بررسی اولتراسونوگرافی ساختارهای استخوانی ناحیه لگن اسب

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

عوارض استخوانی ناحیه لگن اسب یکی از دلایل بروز لنگش در این حیوان است. با توجه به خطرات و مشکلات تهیه رادیوگراف از لگن اسب مشکوک به عوارض استخوانی، ازاین روش استقبال چندانی نمی‌شود. ضمنا ‌ًتجهیزات رادیولوژی پیشرفته جهت رادیوگرافی از این ناحیه در همه جا موجود نیست. این موضوع سبب تأخیر در تشخیص و بهبود دام می‌شود. در این تحقیق اولتراسونوگرافی ساختارهای استخوانی ناحیه لگن 5 اسب سالم، رهیافت‌ها و تصاویر طبیعی آن مورد بررسی قرار گرفت. پراب محدب 5-2 مگاهرتز برای رهیافت پوست، و پراب خطی رکتال 10-5 مگاهرتز برای رهیافت داخل مقعدی استفاده شدند. رهیافت‌های اولتراسونوگرافی برای بررسی قسمت‌های مختلف لگن مشخص و قسمت‌های مختلف استخوانی در تصاویر رهیافت‌های مختلف نامگذاری گردیدند. سونوگرافی لگن نشانگر سطح استخوانی هموار و اکوی قوی در اغلب نقاط بود. بدنه ایلیوم سطحی ناهموار داشت. کمان و برجستگی ایسکیومی از رهیافت پوست از زیر دم بررسی شد. سخت‌ترین بخش کار، مفصل لگنی–رانی است که سطوح بالایی آن از رهیافت پوست ارزیابی گردید. این روش اطلاعات مفیدی را در مورد امکان حضور عارضه در این ناحیه در اختیار کلینیسین قرار می‌دهد. استفاده از سونوگرافی قبل از رادیوگرافی یا وقتی که دسترسی به تجهیزات رادیولوژی برای لگن اسب وجود ندارد توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ULTRASONOGRAPHIC STUDY OF PELVIC BONES STRUCTURES IN HORSE

نویسندگان [English]

  • Saeideh Eftekhari 1
  • Alireza Vajhi 1
  • Bahador Shojai 2
1
2
چکیده [English]

Pelvic bones injuries may cause lameness in horses. Radiography of pelvic region in horse is usually unsatisfactory due to difficulties and dangers. Meanwhile, advanced radiographic machines are not easily available which result in delay in diagnosis and treatment. In the current study, ultrasonography of the pelvic bones in 5 healthy horses, the approaches, and normal views were evaluated using A 2-5 MHZ convex probe for transcutaneous and 5-10 MHZ rectal probe for transrectal techniques. Ultrasonographic approaches for evaluating different parts of the pelvic region were defined and the bony structures were nominated. Pelvic sonography was indicative by the smooth and strong echo of the bone surface in most parts. Iliac body showed rough surface, Ischial tuber and arch just beneath the tail. The most difficult region for evaluation was coxofemoral joint. The dorsal surface of the joint was assessed by transcutaneous approach. Our findings showed that sonography can provide useful information about possible injuries of the pelvic region. This technique can be recommended for horse peluic evaluation either before pelvic radiography or in the absence of advanced radiographic equipments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone
  • Horse
  • pelvic.
  • Ultrasonography