مطالعه آسیب‌شناسی آرتریت ناشی از کلاژن تیپ2 گاوی و ‌اَجوان کامل فروند دررت

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

به‌د‌لیل شباهت‌های آسیب شناختی بین آرتریت روماتوئید انسان با آرتریت ناشی از تزریق کلاژن در جوندگان، پژوهش های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ضایعات آسیب‌شناختی آرتریت تجربی ناشی از کلاژن بود که بر روی 50 سر رت ماده از نژاد Rattus norvegicus صورت گرفت. آرتریت با تزریق داخل جلدی (2 تزریق به فاصله 14 روز) محلول کلاژن تیپ 2 گاوی به همراه یاور کامل فروند در قاعده دم و کف پای راست در 40 رت ایجاد گردید. ابتلای اندام حرکتی با 4 درجه خفیف، ملایم، شدید و خیلی شدید نشان داده شد. در ارزیابی بالینی، تعداد 22، 12، 5 و 1 رت به درجه خفیف، ملایم، شدید و خیلی شدید مبتلا شدند. تزریق در قاعده دم با شدت کمتر ضایعات همراه بود. مفاصل مبتلا بزرگ، متورم و سفت و در موارد شدید آنکیلوز و دفورمیتی آنها جلب توجه می‌کرد. زخم‌های عمیق در کف پنجه پا در 14 مورد قابل تشخیص بود. درمطالعه ریزبینی، نفوذ سلول‌های تک هسته‌ای و هیپرپلازی پاپیلر لایه سینوویال غشاء مفصلی در موارد خفیف و ملایم، رشد بافت فیبروواسکولار (پانوس) برروی غضروف مفصلی همراه با تخریب آن در موارد شدید و تخریب کامل غضروف مفصلی و دسترسی بافت جوانه ای به استخوان ساب کندرال در مواد خیلی شدید مشاهده شد. در این مطالعه ضایعات مفاصل مبتلا، با ضایعات بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید، پلی آرتریت اروزیو (تخریشی) سگ‌ها و آرتریت™آنسفالیت بزان همخوانی دارد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PATHOLOGICAL STUDY OF ARTHRITIS INDUCED BY TYPE 2 BOVINE COLLAGEN AND FREUND'S COMPLETE ADJUVANT IN RAT

نویسندگان [English]

  • Javad Ashrafihelan 1
  • Fatemeh Roohollah 2
  • Shahnaz Rafie tehrani 3
چکیده [English]

Because of the pathological similarities between collagen induced arthritis (CIA) and rheumatoid arthritis, the CIA model has been the subject of extensive investigations. This study initiated to evaluate the pathologic lesions of induced arthritis by collagen in a total of 50 female rats (Rattus norvegicus.). Arthritis was induced by two intradermal injections (14 days interval) of type 2 bovine collagen solution and Freund's complete adjuvant (FCA) into the tail and right leg paw of 40 rats. Severity of arthritis in affected leg was represented in grade 1 to 4. Three weeks after beginning of the experiment, 22, 12, 5 and 1 affected rats were clinically diagnosed with 1, 2, 3 and 4 grades of arthritis respectively. Rats were intradermally injected into the tail showed only slight and moderate (grade 1 and 2) arthritis. Macroscopically, the involved joints were enlarged, swollen and stiff and deformity and ankylosis of affected joints were noticed in severe cases. Deep healing ulcers in planter of the paw were diagnosed in 14 rats. Histopathologic examinations revealed infiltration of mononuclear inflammatory cells and papillary hyperplasia of synovial membrane in mild and moderately affected animals (grade 1 and 2) and erosion of articular cartilage with formation of fibrovascular pannus on its surface in synovial membrane in severe cases (grade 3). In very severe cases (grade 4), complete destruction of articular cartilage and access of granulation tissue to subchondral bone were noticed. Pathologic lesions of the involved joints were very similar to those ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIA
  • collagen-induced arthritis
  • Freund's complete adjuvant
  • rat.
  • type II bovine collagen