پیلوماتریکومای تکثیری رنگدانه دار در سگ: یک بررسی ایمونوهیستوشیمی با بکارگیری مارکرهای ‌ 7CK، 8CK و ‌53P

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه تبریز

4 دانشگاه تهران

چکیده

پیلوماتریکوما تومور برخاسته از غلاف قسمت پایینی فولیکول مو می باشد که اغلب در سگ‌ها دیده شده است. توده کیستیک روی سمت داخل ناحیه آرنج پای راست جلویی سگ 5 ساله نژاد باکسر، به‌وسیله عملیات جراحی خارج و سپس آزمایش آسیب شناسی صورت گرفت. آسپیراسیون و گسترش کمکی به تشخیص ضایعه نکرد. توده خارج شده، بوسیله ارزیابی هیستوپاتولوژیک پیلوماتریکوما تشخیص داده شد. جهت تشخیص تفریقی بین کارسینومای سلول‌های بازال و پیلوماتریکوما مارکرهای ایمونوهیستوشیمیایی 7CK، 8CK و ‌53P انجام و با منفی بودن ‌7CK که در کارسینومای سلول‌های بازال مثبت می شود و مثبت شدن ‌8CK که در تومورهای برخاسته از فولیکول‌‌های مو مثبت می‌ شود، پیلوماتریکوما مورد تایید قرار گرفت. منفی بودن ‌53P، عدم تهاجم عروقی و عدم متاستاز شاهد مناسبی بر خوش خیم بودن ضایعه بود. وجود سلول‌های بازال بعنوان سلول غالب لبول‌ها و ملانوفاژهای فراوان در بافت همبند بین لبولی و وسط لبول‌ها دال بر فرم تکثیری رنگدانه دار این تومور بود. امید است که این گزارش بتواند در طبقه بندی آینده تومورهای پوستی مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROLIFERATIVE PIGMENTED PILOMATRICOMA: AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF CK7, CK8 AND P53 EXPRESSION

نویسندگان [English]

  • Saeed Hesaraki 1
  • Abbas Javaheri Vayghan 2
  • Seyed Hossein Jarolmasjed 3
  • Mehdi Saberi 4
چکیده [English]

Pilomatricomas are cystic hair follicle neoplasms originate from matrix cells which is produced by hair shaft and Inner root sheaths of this zone region of the inferior part of the hair follicle there is cornification patterns are present. These structures are recognized almost exclusively in dogs. A five-year-old, male intact boxer dog was presented with a large pedunculated mass in medial aspect of elbow region. The histopathological findings were confirmed by immunohistochemistry. The tumor was BCC like with lobules of tumor basal cells and shadow cell-like necrotic cells showing central keratinization. Immunohistochemically, the CK7was negative that revealed this tumor could not to be a BCC. Positivity for CK8 revealed that this tumor originated from hair sheath. Nonentity of invasion and metastasis and negativity for P53 implicated that the tumor was benign. This tumor was proliferative pigmented pilomatricoma because of a large number of basal cells of lobules and melanophages in the interlobular fibrous tissue. This report can be useful in oncoming reclassification of canine skin tumors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dog.
  • Immunohistochemistry
  • pilomatricoma