فرهنگ سازی برای جلوگیری از تخریب و انهدام محیط زیست

نویسنده

گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

چهار بنیان اصلی یعنی خاک، آب، هوا، تابش خورشید که بُن مایه‌های آفرینشند، باید به حالت سلامت، با معیارهای اعتدال و دوری از پلیدی‌ها و آلایش‌ها باشند تا محیط زیست، زنده و سرشاد باشد، در این صورت تعادلِ وجودیِ گیاه، حیوان و انسان برقرار خواهد بود. مهمترین عاملِ آلوده کننده و تخریب کننده» محیط زیست، خود انسان است. محیطِ زیست مجموعه‌ای بزرگ از اجزاء و عوامل مختلفِ کنش و واکنش پذیر است که در طیّ میلیون‌ها سال تکوین و تکامل یافته و هر گونه تغییر و تخریبی در آن، چنانکه شاهد هستیم، نتایج زیان بار و جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. برای این امر وضع قوانین و آئین‌نامه‌های مناسب و اجرای صحیح و به موقع، ضروری است. ولی از آن واجب تر فرهنگ حفظ محیط زیست است که باید در روح تک تک افراد اعم از توده عادی مردم و یا مسئولان رسوخ کرده باشد. اگر افراد به کاری ایمان نداشته باشند با اجبار هم از اجرای صحیح آن سرباز خواهند زد. در قرآن کریم از سجده و تسبیح زمین و آسمان، کوهها، گیاهان، حیوانات و خلاصه آنچه در کائنات است بارها یاد شده و نوعی روح و گویایی برای همه چیز وجود دارد. یا به عبارتی، راز زندگی در جاندار و بی‌جان نهفته است و جریان دارد. حال که چنین است، این همگان را نباید آزرد و نباید تخریب کرد و برای نابودی محیط زیست، دلیل‌های پنداری و ساختگی نباید تراشید، اگر چنین کنند، خود و نسل خود و نسلهای آینده را می‌آزارند و در پیشگاه حقیقت باید پاسخگو باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CULTIVATING PEOPLE FOR PREVENTING ENVIRONMENTAL DESTRUCTION

نویسنده [English]

  • Hasan Tajbakhsh
چکیده [English]

The fundamental elements of nature, namely earth, water, air and sunshine should be in a healthy state, well balanced with the criteria of equilibrium and untainted so that the environment would remain pleasant and lively. Hence, there will be plant, animal and human in a existential balance. Man himself is the major polluter and destructor of environment. The environment, in turn, is a large collection of elements and a variety of active and reactive factors, developed and evolved for millions of years. As we are witnessing, any disturbance and destruction of nature has unrepiarable and harmful consequences. The protection of environment from man's disturbance calls for formulating appropriate regulations and rules and their right and timely enforcement. Yet, it is more important to cultivate the protection of environment in each and every individual including the laypeople and authorities. If we do not believe in what we are doing, we will fail to do what we are obliged to do. In the Holy Quran, frequent mentions have been made of the prostration of the earth, heaven, mountains, plants, animals and whatever exists in the universe. A type of spirit and expressiveness exists in everything. In other words, the secret of life is hidden in the living and the lifeless. Be it as it may, we should not disturb and destroy none of these things, neither should we find theoretical or artificial justification for the destruction of environment. Otherwise, we will disappoint the present and future generations, and will be responsible for our deeds against the truth. Man continues to strive to make a better and more convenient life for himself and to develop faster vehicles. If these are down properly, they will be useful for him but exploiting the environment is often destructive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eEnvironment
  • Pollution
  • soil
  • Water