بررسی نمونه‌های اپی تلیوم دهان ارسالی به مرکز تشخیص دامپزشکی طی سال‌های 80 ‌ -‌79، نسبت به حضور ویروس تب برفکی با استفاده از آزمون‌های ثبوت عناصر مکمل، الایزا و کشت سلول و همچنین بررسی پراکندگی وقوع آن در ایران

نویسندگان

1 مرکز تشخیص و کنترل دارو و فرآورده‌های بیولوژیک، سازمان دامپزشکی کل کشور و گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه ویروس شناسی، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تشخیص و کنترل دارو و فرآورده‌های بیولوژیک، سازمان دامپزشکی کل کشور

3 مرکز تشخیص و کنترل دارو و فرآورده‌های بیولوژیک، سازمان دامپزشکی کل کشور

4 گروه ویروس شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از مطالعه فعلی مقایسه سه روش تشخیصی تعیین هویت ویروس تب برفکی بر روی نمونه‌های اپی تلیوم دهان و بررسی توزیع سروتایپ‌های ‌1, O1A , Asia در ایران است. برای این منظور‌ ‌338 راCس گاو و 34 راCس گوسفند مورد مطالعه قرار گرفتند. ‌برای این منظور ‌سوسپانسیون حاوی ویروس بدست آمده از درمان اپی تلیوم‌های دهان، با استفاده از سه آزمون ثبوت عناصر مکمل‌(CF)‌، آنتی ژن الایزا ‌(Ag-ELISA)‌ و جداسازی ویروس با استفاده از تیره سلولی ‌21BHK-‌، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 151 نمونه از 372(40درصد)نمونه اپی تلیوم دهان گاو و گوسفند ارسالی به مرکز تشخیص دامپزشکی از استانهای مختلف، به مدت یک سال(فروردین 1379 الی 1380)با استفاده از آزمون CF، مثبت تشخیص داده شدند. ویروس تب برفکی از 78 نمونه از 100 نمونه ارسالی، در کشت سلولی جدا گردیدند، که از این میان، تعداد 25 نمونه(30)در آزمون CF و تعداد 50 نمونه(64درصد)در آزمون الایزا مثبت گزارش شدند. حساسیت آزمون الایزا در شناسائی حضور ویروس حداقل 2 برابر روش CF می‌باشد. استان تهران در میان استانها و ناحیه شمال غرب ایران بالاترین میزان شیوع تب برفکی را در سالهای 80 ‌ -‌79 داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY ON THE MOUTH EPITHELIUM SAMPLES SUBMITTED TO IRAN CENTRAL VETERINARY LABORATORY DURING THE YEAR OF 2000-2001, FOR FMDV INVESTIGATION, USING CFT, ELISA, AND VIRUS ISOLATION AND ITS PERVALENCE IN IRAN

نویسندگان [English]

 • Masoud Hosseini 1
 • Nasrin Mahmoudan 2
 • Gholam Ali Kiani 3
 • Roghayeh Sedigeh Moghadam 3
 • Reza Hassanzadeh 3
 • Laleh Moazami 3
 • Mohammad Hasan Roostaee 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The aim pf the present study was to compare three different methods for detection of food and mouth disease virus antigens(A, Asia1, O1)from mouth epithelium samples and also to monitore the distribution of FMDV serotypes 338 cattle and 34 sheep of Iran during 2000-2001. The suspension fluids of processed tongue epithelium samples were clarified by centrifugation and tested for presence of FMDV antigens. using Complement Fixation Test(CFT), Enzyme-linked Immuno-sorbant assay (ELISA) and inoculating onto BHK-21 cell culture. 151 out of 372 (40%) epithelium samples were positive to one of the FMD viruses, using CFT. These samples were collected from most provinces of Iran during one year (200-2001). The virus was isolated from 78 out of 100 mouth epithelium samples in BHK-21 cell culture. The CF and ELISA tests were positive in 25 (30%) and 50(64%), respectively. ELISA was at least two times more sensitive than the CFT for detection of FMDV in epithelial samples. The Northwest region showed the highest rate of infection in the country meanwhile, Tehran province had the highest rate of infection among provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CFT
 • ELISA
 • foot-and-mouth disease virus
 • Virus isolation