ارزیابی برنامه کنترل و ریشه کنی بروسلوز گاوی در ایران: بررسی اپیدمیولوژی

نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 سازمان دامپزشکی کشور، تهران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌بروسلوز بیماری مشترک انسان و دام است که در کشورهای در حال توسعه، توزیع گسترده‌ای دارد. هدف: ‌وضعیت برنامه مبارزه با بروسلوز گاوی در ایران از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: ‌اطلاعات مربوط به دوره 59ساله مبارزه با بروسلوز گاوی، از سازمان دامپزشکی ایران اخذ گردید. نتایج:‌ ‌بروسلوز گاوی برای اولین بار در سال 1323 در ایران تشخیص داده شد و در حال حاضر بومی است. برنامه مبارزه با بروسلوز گاوی در سال 1328 ‌ آغاز شد که شامل مایه‌کوبی گوساله‌های ماده با ‌51/RB19S، آزمایش تشخیص آلودگی و کشتار دام‌های آلوده می‌باشد. میـزان آلودگی در گاوداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی 3/0% محاسبه شد. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌کنترل و پیشگیری از بروسلوز گاوی پیچیده‌تر از مایه‌کوبی و آزمایش و کشتار دام‌های آلوده است. برنامه کنترل و پیشگیری که حمایت مالی خوبی داشته باشد نیاز به همکاری دامداران و متولیان دولتی دارد تا بتواند از گسترش بیماری جلوگیری نماید که اگر این شرایط محقق نشود هر گونه استراتژی هر چند خوب نیز موفق نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control and eradication program for bovine brucellosis in Iran: An epidemiological survey

نویسندگان [English]

 • hossein esmaeili 1
 • Parviz Tajik 2
 • Hasan Ekhtiyarzadeh 3
 • Mahmood Bolourchi 2
 • Mona Hamedi 1
 • Mahdi Khalaj 3
 • Karim Amiri 3
چکیده [English]

BACKGROUND: Brucellosis is a zoonotic disease that is widely distributed throughout the developing countries. OBJECTIVES: The status of bovine brucellosis combating program in Iran from beginning to now was reviewed. METHODS: The information of 59 year combating against bovine brucellosis were obtained from Iran Veterinary Organization. RESULTS: Bovine brucellosis was first recognized in 1944 in Iran and is now endemic. In 1949, a bovine brucellosis combating program was setup which included vaccination of female calves with strain S19/RB51, infection diagnostic testing and slaughtering the infected cattle. Prevalence of brucellosis among industrial and semi-industrial dairy cattle calculated as 0.3%. CONCLUSIONS: Controlling and prevention of bovine brucellosis is far more complex than vaccination, testing and slaughtering the infected livestock. A financially well- supported control and eradication program and joint efforts between the farmers and governmental authorities are needed as a mean to prevent the spreading of disease. Without these, even a very good strategy will fail.

کلیدواژه‌ها [English]

 • bovine brucellosis
 • Brucella abortus
 • control
 • eradication
 • Iran