بررسی کروموزومی ماهی کپوردندانی زاگرس ‌( Aphanius vladykovi)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، آدرس فعلی: گروه شیلات، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌ماهی کپوردندانی زاگرس (Aphanius vladykovi)‌‌ از ماهیان بومی ایران است که در آبگیرهای استان چهارمحال و بختیاری یافت می‌شود. هدف: در این مطالعه، تعداد کروموزوم‌ها و کاریوتایپ ماهی کپوردندانی زاگرس مورد بررسی قرار گرفت. روش کار:‌ برای به‌دست‌آوردن گسترش‌های کروموزومی متافازی in vivo، ماهیان g4/5-1/2 با کلچی‌سین 1% به میزان mg 15/0-1/0 به ازای هر گرم از وزن بدن مورد تزریق داخل صفاقی قرار گرفته و پس از نگهداری در مخزن با دمای oC23-22 با هوادهی به مدت 5-4 ساعت، کشته شدند. بافت‌های خونساز، بیضه یا تخمدان، آبشش، طحال و کبد از ماهیان جدا و پس از هیپوتونیزاسیون در محلول 075/0 مولار کلرید پتاسیم، در محلول کارنوی سرد تثبیت شدند. گسترش‌های کروموزومی به دو روش چکاندن تعلیق سلولی یا مهر زدن از بافت‌های مورد نظر تهیه شدند. لام‌ها پس از رنگ‌آمیزی با گیمسای 10% با میکروسکوپ مورد مشاهده قرار گرفتند. پلاک‌های متافازی مناسب به‌طور دیجیتالی عکس‌برداری و کروموزوم‌های آنها شمارش و کاریوتایپ شدند. نتایج:‌ عدد کروموزومی دیپلویید در دامنه 42 تا 49 قرار داشت و تعداد نماییn(2) آنها 48 بود. براساس کاریوتایپ تهیه‌شده، فرمول کروموزومی این گونه a/t36+st12 بود و تعداد بازوهای کروموزومی ‌(FN) 60محاسبه شد. در این گونه، کروموزوم‌های جنسی هترومورفیک قابل تشخیص نبودند. نتیجه‌گیری نهایی: عدد کروموزومی دیپلویید در ماهی کپوردندانی زاگرس مشابه دیگر گونه‌های این جنس است که تاکنون بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chromosomal study on Zagros pupfish (Aphanius vladykovi)

نویسندگان [English]

  • farhad amini 1
  • Azar Hemmatzadeh 2
1
2
چکیده [English]

BACKGROUND: Zagros Pupfish (Aphanius vladykovi) is a native fish of Iran which is found in basins of Chahar Mahal & Bakhtiari province. OBJECTIVES: In this study, the chromosome number and karyotype of Zagros Pupfish were investigated. METHODS: To obtain metaphase chromosome spreads in vivo, 1.2-5.4g fish were injected intraperitoneally by 0.1-0.15 mg/g of 1% colchicine and were humanely killed after being incubated in a well-aerated tank for 4-5 hours at 22-23oC. Hematopoietic, testis or ovary, gill, spleen and liver tissues were isolated from the fish and were fixed with cold Carnoy's solution after being hypotonized in 0.075M KCl. Chromosome spreads were prepared by either splashing of cell suspension or stamping of whole tissues onto slides. Slides were then stained by 10% Giemsa followed by microscopic observation. Suitable metaphase plates were digitally microphotographed and chromosomes were counted and karyotyped. RESULTS: Diploid chromosome number ranged from 42 to 49 with the modal number (2n) of 48. Based on the prepared karyotype, chromosome formula for this species was 12st+36a/t and the number of chromosome arms (FN) was calculated 60. No heteromorphic sex chromosomes could be recognized in this species. CONCLUSIONS: The diploid chromosome number of Zagros Pupfish is similar to other species of the same genus so far investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphanius vladykovi
  • chromosome
  • karyotype
  • zagros pupfish