مطالعه رادیوگرافیک زمان بسته شدن صفحات رشد اندام‌‌های حرکتی قدامی و خلفی در بز نژاد رایینی

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

‌زمینه مطالعه: بز نژاد رایینی از جمله نژادهای بز در ایران می‌باشد که در استان کرمان و چندین استان همجوار در مقیاس کلان پرورش داده می‌شود،که علاوه بر تولید سطوح مطلوب شیر و گوشت از نظر تولید کرک نیز در رتبه بالاتری نسبت به سایر نژادها قرار گرفته است این در حالی است که اطلاعات پایه‌ای در خصوص رادیوگرافی این نژاد وجود ندارد. ‌ هدف: تعیین اطلاعات پایه در خصوص رادیوگرافی اندام‌های قدامی و خلفی بز نژاد رایینی. روش‌ ‌کار: بدین منظور 12 رأس بز کرکی نژاد رایینی (6 رأس نر و 6 رأس ماده) برای مطالعه اندام حرکتی قدامی و همین تعداد بز کرکی نژاد رایینی برای بررسی اندام حرکتی خلفی، از بزهای موجود در بخش دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان که توسط تغذیه یکسان پرورش داده می‌شدند از سن 10 روزگی انتخاب و به فاصله هر 10 روز تا زمان بسته شدن صفحات رشد اندام حرکتی قدامی و خلفی مورد مطالعه رادیوگرافی قرار گرفتند. نتایج: اکثر صفحات رشد در اندام حرکتی قدامی در جنس ماده در 13 ماهگی و در جنس نر در حدود 16 ماهگی بسته شدند. زمان بسته شدن صفحات رشد اندام خلفی در ماده‌ها حدود 14 ماهگی و در نرها حدود 16 ماهگی بود. ‌نتیجه‌گیری‌نهایی: شاید زود بسته شدن صفحات رشد این نژاد احتمالاً کوتاهی قد این نژاد را توجیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A radiographic study on closure time of the fore and hind limbs growth plates in Rayeni goat

نویسندگان [English]

  • Dariush Vosough
  • Maryam Aghazamani
چکیده [English]

BACKGROUND: Raeini goat is one of the goat races which is found in Kerman province and many neighboring provinces. This goat produces soft wool with good quality and holds and even higher ranking than other goat breeds based on production of milk and meat, whereas there is no basic radiologic information about this race. OBJECTIVES: Determination of basic information about the radiographic of anterior and posterior limbs in Raeini goat. METHODS: To study close time of growth plate in anterior limbs, 12 head of raeini soft wool goats (6 male, 6 female) and the same number for posterior limbs were selected from the goats that were present in the animal husbandries college in Kerman University and had grown under equal nourishment . They were selected from 10 days after their birth until the growth plates of anterior, posterior and back bones were closed. RESULTS: Most of the growth plates in the forelimbs (anterior) in females in the 13th month and in males in the 16th month were closed; closure time of growth plates for hind limbs (posterior) in females was in the 16th month and 14th month respectively. CONCLUSIONS: It is possible that early closure of the growth plates in the race of short stature in this breed is justified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • closure time of growth plates
  • fore and hind limbs
  • Radiography
  • Raeini goat