شجره شناسی ویروس آنفلوانزای پرندگان ‌H9N2 جدا شده از گله‌های گوشتی ایران براساس ژن پلی مراز ‌ PB1

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج

4 بخش کنترل کیفیت واکسن، انستیتیو پاستور ایران

چکیده

زمینه مطالعه :‌ ‌آنفلوانزای پرندگان ‌H9N2 برای اولین بار از بوقلمون در سال 1966 در ایالات متحده جدا و سپس در اروپا و آسیا انزئوتیک گردید. این ویروس برای اولین بار در ایران در سال 1377 در جوجه‌های گوشتی استان قزوین جدا سازی گردید و هم اکنون در کشور اندمیک است. پروتئین پلی مراز ‌1PB یکی از پروتئین‌های این ویروس است که نقش مهمی در حدت و تعیین محدوده میزبان ایفا می‌کند. هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه بررسی شجره شناسی براساس ژن پلی مراز PB1 ویروس آنفلوانزای‌ H9N2 جدا شده از گله‌های گوشتی در ایران طی سال‌های 1377 تا 1390 بود. روش‌کار: در این مطالعه قطعه‌ای از ژن ‌PB1 چهار جدایه ‌H9N2 جدا شده از گله‌های گوشتی طی سالهای 1377 تا 1390 تکثیر و توالی یابی گردید. سپس نتایج حاصله با سایر جدایه‌های اخذ شده از بانک ژن مورد تجزیه و تحلیل و مطالعات شجره شناسی قرار گرفت. نتایج: بر اساس مطالعات شجره شناسی، جدایه‌های ‌H9N2 در ایران دو گروه جداگانه تشکیل دادند و گروه ویروس‌های حاضر در کشور در گروه جدید خاورمیانه و هند قرار گرفتند. بر اساس توالی اسید آمینه، تغییراتی در سطح آنها مشابه جدایه‌های عادت یافته به موش و انسان مشاهده شد که این نگرانی را از افزایش تمایل جدایه‌های کشور به میزبان پستاندار بر می‌انگیزد. نتیجه گیری‌نهایی: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ژن ‌PB1 ویروسی آنفلونزای پرندگان H9N2 در طی چرخش ویروسی در سال‌های متمادی در کشور ثابت باقی نمانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogenetic study on Iranian Avian influenza H9N2 isolates

نویسندگان [English]

 • Arash Ghalyanchi Langeroudi 1
 • Vahid Karimi 2
 • Masoud Hashemzadeh 3
 • Omid Madadgar 1
 • Bahar Naiery Fasaei 1
 • Azadeh Shojaee Estabragh 4
چکیده [English]

BACKGROUND: Avian Influenza (AI) H9N2 subtype was first reported to have infected turkeys in the United States in 1966 and has been enzootic in Eurasia. In Iran, the H9N2 virus was first isolated from broiler chickens in 1998 in Ghazvin Province and it is the most prevalent subtype of influenza virus in poultry industry in Iran at the present time. The PB1 protein of influenza A viruses is an important host range and virus virulence determinant. OBJECTIVES: The purpose of this study was phylogenetic analysis of the PB1 gene of H9N2 AI virus isolated from broiler flocks in Iran during the period 1998-2011. METHODS: In this study, PB1 genes of 4 H9N2 isolates isolated from commercial chicken farms of Iran during the period 1998 to 2011 were partially amplified, sequenced and their amino acid sequences were assigned. The sequences were analyzed and phylogenetic study was done by comparing them to some deposited sequences of PB1 genes in GenBank. RESULTS: According to phylogenetic study on PB1 gene, two different groups can be distinguished among these Iranian H9N2 isolates. The current H9N2 circulating viruses in Iran are located in a new cluster of Middle East and India. The H9N2 isolates that are based on analysis of amino acid sequences of Iranian H9N2 isolates have some substitutions that are found in human and mouse adapted isolates. It seems that H9N2 isolates may show a trend to infect mammalian hosts. CONCLUSIONS: The available evidence indicates that PB1 genes of H9N2 influenza virus circulating in Iran have not been well conserved during the past years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Avian Influenza
 • H9N2
 • Iran
 • PB1
 • Phylogenetic study