مطالعه ملکولی و بالینی شیوع هرپس ویروس تیپ 1 و کلیسی ویروس در گربه‌های غیر واکسینه شهر تهران

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

2 گروه داخلی دام‌های کوچک، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

3 دانش‌آموخته اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

4 دانشگاه تخصصی فن آوری‌های نوین آمل دانشکده دامپزشکی، آمل– ایران

چکیده

زمینه مطالعه : هرپس ویروس و کلیسی ویروس گربه از عوامل اصلی در ایجاد بیماری بخش‌های فوقانی دستگاه تنفس می‌باشند و علی رغم واکسیناسیون گسترده علائم بالینی به صورت وسیع در جمعیت گربه‌ها دیده می‌شود. هدف:‌ ‌این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی هرپس ویروس تیپ 1 ‌)1(FHV-‌ و کلیسی ویروس گربه‌ها (FCV) در موارد مبتلا به علائم بیماری تنفسی و همچنین حیوانات سالم غیرواکسینه در تهران انجام شد. روش کار:‌ ‌بدین منظور سواب تنفسی و ملتحمه از 16 گربه  بیمار و 26 سالم اخذ گردید. تکنیک‌های PCR‌ و ‌RT-PCR برای ردیابی ژنوم ویروس استفاده شد. نتایج:‌ ‌شیوع ‌FCV‌ در گربه‌های بیمار (100)%  بیشتر از ‌ FHV‌(43)% بود و همچنین در موارد آلودگی به FCV علائم بالینی بسیار متنوع مشاهده گردید. در گربه‌های سالم و فاقد علامت بالینی شیوع این دو ویروس تقریباً برابر بود (هر کدام در حدود 50.)% شایعترین علامت بالینی زخم قرنیه دو طرفی و بر خلاف انتظار در حدود نیمی از مبتلایان به زخم قرنیه، ‌FHV‌ وجود نداشته و فقط ‌FCV‌ ردیابی شد. استوماتیت در نیمی از بیماران مشاهده گردید که همگی آلودگی به ‌FCV‌ داشتند. 30% از حیوانات تحت مطالعه به عفونت همزمان با دو ویروس مبتلا بودند در حالیکه فقط نیمی از آنها دارای علائم بالینی بودند. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌به نظر می‌رسد واریانت‌های جدید ‌FCV‌ حدت بیشتر داشته و توانایی ایجاد آسیب به سایر بافت‌ها از جمله قرنیه و ملتحمه  را دارا بوده و نقش FCV در شیوع و وسعت چهره‌های بالینی به مراتب بیش از ‌FHV‌ است. نیز آلودگی به واریانتهای جدید ‌FCV‌ و ‌FHV‌ در بیمـاران و گـربـه‌هـای سـالـم بسیـار بالاتر از نتایج مطالعات در نقاط دیگر دنیا می‌باشد و لزوم بازنگری در نوع واکسن و برنامه واکسیناسیون به خصوص در مورد کلیسی ویروس گربه‌ها مانند سایر کشورها احساس می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A molecular and clinical survey of feline herpesvirus-1 and feline calicivirus prevalence in non-vaccinated cats in Tehran, Iran

نویسندگان [English]

 • Omid Madadgar 1
 • Shahram Jamshidi 2
 • Mahdie Darzi Lamraski 1
 • Hamideh Najafi 1
 • Hesameddin Akbarein 3
 • Ahmad Nazaktabar 4
1 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Univrersity of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Univrersity of Tehran, Tehran-Iran
3 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Univrersity of Tehran, Tehran-Iran
4 Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Despite the widespread use of vaccines against feline herpesvirus type1 (FHV_1) and feline calicivirus (FCV), clinical signs are still seen in cat population. Objectives: The aim of this study was to determine the prevalence of FHV-1 and FCV in non vaccinated clinically healthy cats and cats with URTD. Methods: Oropharyngeal and conjunctival swabs were taken from 16 cats with clinical signs of URTD and 26 clinically healthy cats. Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) and polymerase chain reaction (PCR) were performed to diagnose FCV and FHV-1 infections. Results: In cats with URTD, the prevalence rate of FCV (100%) was higher than FHV-1(43%) but in clinically normal cats the prevalence rate of both viruses was about 50%. Clinical signs in cats with FCV was more various than FHV. Also, the prevalence of both viruses co-infection was 30% and half of them showed clinical disease. The results indicated higher rate of both viruses infection especially FCV in domestic cats in Tehran in comparison with other regions. Stomatitis was seen in 50% of cats with URTD. In 50% of cats with corneal ulcers, contrary to our expectations, FCV was detected not FHV-1. Conclusions: It seems that new variants of calicivirus are more virulent and are able to damage other tissues like cornea and conjunctiva. FCV tends to produce more clinical signs than FHV. Also, infection with new variants of FCV and FHV-1 in healthy cats and cats with URTD is much higher than other regions of the world. Therefore, a revision of vaccines and vaccination program, especially for FCV has become a matter of necessity just like other countries. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • corneal ulcer
 • feline calicivirus
 • feline herpesvirus
 • Prevalence
 • stomatitis