اثرات عصاره گیاه تریبولوس ترستریس (Tribulus Terrestris) بر دفع بلورهای اگزالات کلسیم درهایپر اگزالوری گربهها: مطالعه تجربی

نویسندگان

1 گروه بیماریهای داخلی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران- ایران

2 گروه بیماری های داخلی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران- ایران

3 گروه فارماکوگنوزی،دانشکده داروسازی دانشگاه تهران،تهران- ایران

4 گروه اپیدمیولوژی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران- ایران

5 گروه جراحی ورادیولوژی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران- ایران

6 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی،کرمانشاه،کرمانشاه- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: عود مجدد نشانه‌ها و اثرات جانبی درمان‌های امروزی سنگ‌های ادراری  رایج در حیوانات کوچک  به ویژه در سگ‌ها و گربه‌ها، کاربرد آن‌ها را  محدود نموده و زمینه استفاده از درمان‌های جایگزین به ویژه گیاهان دارویی را فراهم می‌نماید. هدف: ارزیابی اثرات ضد سنگ ادراری عصاره گیاه تریبولوس ترستریس برای اولین بار در طب دامپزشکی به ویژه حیوانات خانگی (گربه) می‌باشد. روش کار: به منظور مطالعه اثرات درمانی این گیاه عصاره هیدروالکلی تریبولوس ترستریس در درمان‌هایپراگزالوری تجربی در گربه‌ها آزمایش گردید. عصاره گیاه مذکور با دوز mg/kg‌200  به مدت یک ماه به گربه‌ها خورانده شد. نتایج: در بررسی میکروسکوپی ادرار و مطالعه اولتراسونوگرافی کلیه‌ها و مثانه اثرات ضد کریستالی عصاره گیاه در گربه‌ها ثابت گردید. نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد که عصاره این گیاه توانایی بالایی در درمان کریستال‌های ادراری گربه‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Tribulus terrestris extract on excretion of calcium oxalate crystals in hyperoxaluria in cats. an experimental study

نویسندگان [English]

  • Samieh Sharifzad 1
  • Abdolali Malmasi 2
  • Gholamreza Amin 3
  • said Bokaie 4
  • Mohammad Molazem 5
  • Roya Sharifi 6
1 Department of Internal Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Department of Internal Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, University of Tehran, Tehran-Iran
4 Department of Epidemiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
5 Department of Surgery and Radiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
6 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, University of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Recurrence and side effects of current treatments for urolithiasis confine their application, so other options using traditional herbal therapy are being sought. OBJECTIVES: In this experimental study we have tried to evaluate the antilithiatic effects of herbal extraxt of Tribulus terrestris which is often used to treat different kinds of urinary diseases such as urolithiasis in human on cats. METHODS: To evaluate the therapeutic effect of plant, the hydro alcoholic extract of T.terrestris was assessed for activity against induced urolithiasis in cats. The extract of such herb was administered at daily oral doses of 200 mg/kg for 30 days. RESULTS: Microscopic analysis of urine sediments and ultrasonographic study of kidneys and urinary bladder confirmed inhibition of crystal formation in tested cats. CONCLUSIONS: Our results indicate this herbal extract could be a potential candidate for prevention of urolithiasis in cats. Further studies are needed to clarify the precise anti-crystallization mechanism of T.terrestris in cats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cat
  • calcium oxalate
  • crystal
  • Tribulus terrestris
Aggarwal, A., Tandon, S., Singla, S.K., Tandon, C. (2010) Diminution of oxalate induced renal tubular epithelial cell injury and inhibition of calcium oxalate crystallization in vitro by aqueous extract of tribulusterrestris. Int Braz J Urol. 36: 480-489.
Cannon, A., Westropp, J., Ruby, A., Kass, Ph. (2007) Evaluation of trends in urolith composition in cats: 5,230 cases (1985-2004). J Am Vet Med Assoc. 231: 570-576.
Ettinger, S., Feldman, E. (2010) Textbook of Veterinary Internal Medicine. (7th ed). W.B.Saunders Company, Missouri, USA.
Hostutler, R., Chew, D., DiBartola, S. (2005) Recent concepts in feline lower urinary tract disease.Vet Clin Small Anim. 35: 147-170.
Khajavi Rad A., Hajzadeh, M.R., Rajaei, Z., Sadeghian, M.H., Hashemi, N., Keshavarzi, Z. (2011) Preventive effect of Cynodondactylon against ethylene glycol-induced nephrolithiasis in male rats. Avicenna J Phytomed. 1: 14-23.
Pachana, K., Wattanakornsiri, A., Nanuam, J. (2010) Application of small caltrops (Tribulusterrestris) to inhibit calcium oxalate monohydrate crystallization. Sci Asia. 36: 165-168.
Palm, C., Westropp, J. (2011) Cats and calcium oxalate, Strategies for managing lower and upper tract stone disease. JFMS open Red. 13: 651-660.
Sangeeta, D., Sidhu, H., Thind, S.K., Nath, R., Vaidyanathan, S. (2006) Thereapeutic response of Tribulusterrestris (gokhru) aqueous extract on hyperoxaluria in male adult rats. Phytother Res. 7: 116-119.
Satish, S., Periasamy, P., Namasivayam, A. (1996) Effect of Tribulusterrestris on Experimental Urolithiasis Induced by Ethylene Glycol in Albino Rats. J Pharmacol Pharmacother. 2: 437-439.
Satish, H., Raman, D., Kshama, D., Shivananda, B.G., Shridhar, K.A. (2010) In-vitro anti-lithiatic activity study of Tribulusterrestris fruits and Boerhaaviadiffusa roots. Der Pharm Lettre. 2: 12-20.